Konica Minolta

Europe

Giving Shape to Ideas

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Geldigheid en toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden

Elk gebruik van de website www.konicaminolta.eu (hierna te noemen: de "website") geleverd door Konica Minolta Sensing Europe B.V. (hierna te noemen: "Konica Minolta") en de services op deze website, is alleen toegestaan op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden. Door de website of een van zijn sub pagina’s te openen, gaat de gebruiker akkoord met de geldigheid van de huidige versie van de Algemene Voorwaarden. Als de gebruiker niet akkoord gaat met alle of sommige van de voorwaarden, mogen zij de website niet gebruiken.

Konica Minolta behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

2. Aangeboden diensten

De inhoud en informatie die beschikbaar is op de website wordt gebruikt voor commerciële doeleinden van Konica Minolta.

Konica Minolta is gerechtigd om de werking van alle of een deel van de website op elk moment te schorsen of te beperken en kan niet garanderen dat de website of de daarin verstrekte inhoud permanent, zonder onderbrekingen of zonder wijzigingen beschikbaar is.

3. Toepassingsgebied

De inhoud en informatie die beschikbaar is op de website is uitsluitend bedoeld om persoonlijk informatie aan de gebruiker te verstrekken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden van de gebruiker en mag niet voor privé of commercieel gebruik gedownload, gekopieerd, verwerkt of verdeeld worden. Alleen de inhoud die bedoeld is om te downloaden en expliciet gemarkeerd als zodanig is hiervan uitgesloten. De gebruiker mag ook delen van de website afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Konica Minolta wijst er nadrukkelijk op dat de inhoud van de website, bijv. tekst, afbeeldingen, geluiden en lay-out, beschermd is door het auteursrecht of in overeenstemming met andere bepalingen inzake de bescherming van intellectuele eigendom en dat de productnamen, merken en bedrijfsnamen die op de website worden gebruikt, zijn beschermd onder het merkrecht voor de betreffende wettelijke eigenaar. Elk gebruik van deze inhoud is derhalve verboden door de wet, tenzij Konica Minolta vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor dit gebruik.

4. Garantie, aansprakelijkheid

De inhoud van de website weerspiegelt de informatie en technologieën die beschikbaar zijn op het moment van publicatie. Konica Minolta is niet aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website compleet, correct of up-to-date is. De inhoud van de Website kan af en toe afwijken van de huidige status, in het bijzonder bij veranderingen in de aard van Konica Minolta-producten of wijzigingen aan de eisen voor het gebruik daarvan. Konica Minolta is verder niet aansprakelijk ervoor te zorgen dat de inhoud van de website geschikt is voor het doel dat door de gebruiker wordt nagestreefd. Konica Minolta en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van verlies of nadelen die zich kunnen voordoen voor de gebruiker als gevolg van of in verband met het gebruik van de website en een van haar sub-pagina's. In het geval dat een van de essentiële contractuele verplichtingen is geschonden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor dit contract.

Waar Konica Minolta in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aansprakelijk is, is dit niet van toepassing in geval van kwaadwillige bedoeling of grove nalatigheid of in geval van letsel, overlijden of gezondheidsschade wegens schending van een verplichting waarvoor Konica Minolta aansprakelijk is overeenkomstig de Duitse Product Liability Act.

5. Links naar andere websites

In sommige delen van de website, zijn hyperlinks ( "links") opgenomen die verwijzen naar websites van andere aanbieders die aanvullende informatie kunnen bevatten die van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Als u op een dergelijke link klikt, wordt de Konica Minolta website verlaten.

Konica Minolta kan de huidige of toekomstige inhoud van websites door derden niet beïnvloeden. Konica Minolta beschouwt derhalve de inhoud van websites van derden waarnaar via een link wordt verwezen niet als eigen. Aansprakelijkheid van Konica Minolta voor de inhoud van deze websites van derden is daarom uitgesloten, tenzij Konica Minolta kennis had van een schending van de inhoud toen het de link plaatste op haar site.

6. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker van de website verbindt zich ertoe om de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op te volgen en zich daaraan te houden elke keer dat zij de website gebruiken of de inhoud die daarop beschikbaar is.

De gebruiker mag geen actie ondernemen of gebruik maken van een proces of software die tot wijziging, beperking of verstoring van de website, de functionaliteit of de inhoud ervan kan leiden. Dit geldt ook voor maatregelen die opzettelijk kunnen leiden tot meer belasting op de technische infrastructuur van de website.

7. Toepasselijk recht, rechtsgebied

De Duitse wet is van toepassing op het gebruik van de website en de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden.

Als de klant een handelaar is of een rechtspersoon onder publiek recht, of geen algemeen jurisdictie in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website of deze Algemene Voorwaarden gevestigd in Hannover.