Konica Minolta

Europe

Pomiary światła i ekranów

Do pobrania

Lekkie Mierniki


Light & Display

Luksomierze


T-10A

Mierniki barwy i natężenia oświetlenia


CL-200A

CL-500A

Mierniki barwy i luminancji


CS-200

Spektroradiometry


CS-2000

CS-2000A

Analizatory barw


CA-310

CA-2500