NEWS

2021

Nowe stacjonarne spektrofotometry serii CM-36dG zapewniające wysoce precyzyjne zarządzanie barwą, w tym dwa modele, które oferują jednoczesny pomiar barwy i połysku

Cyfrowa transformacja w ramach globalizacji łańcucha dostaw

Tokio (13 stycznia 2021 r.) - Firma Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) ogłosiła dzisiaj, że w lutym 2021 r. wprowadzi na rynek nową serię spektrofotometrów stacjonarnych CM-36dG, w tym modele CM-36dG o ustawieniu poziomym i CM-36dGV o ustawieniu pionowym umożliwiające jednoczesny pomiar barwy i połysku, a także podstawowy model CM-36d do pomiaru barwy w świetle odbitym.

CM-36dG, CM-36dGV i CM-36d to modele będące następcami spektrofotometrów stacjonarnych CM-3600A i CM-3610A, które były szeroko stosowane przez dostawców materiałów w branży motoryzacyjnej oraz sprzętu komputerowego. Instrumenty te przeznaczone są głównie do aplikacji związanych z doborem barwy oraz kontrolą jakości u dostawców farb, tworzyw sztucznych, tekstyliów, i innych podobnych materiałów, gdzie jednoczesny pomiar barwy i połysku*1 zwiększa efektywność procesów kontroli, a wysoka dokładność pomiaru umożliwia doskonałą kontrolę jakości.

Ponadto wszystkie urządzenia są wyposażone w unikalną funkcję WAA, która kompensuje niewielkie przesunięcia mierzonych wartości spowodowane zmianami temperatury otoczenia itp. w celu zapewnienia wysokiej stabilności i niezawodności. W porównaniu z poprzednimi modelami znacznie poprawiona została także użyteczność operacji pomiarowych, co przekłada się na podniesienie wydajności operatora.

Pandemia koronawirusa powoduje utrudnienia w podróżowaniu, a jednocześnie ma miejsce postępująca globalizacja łańcuchów dostaw, cyfryzacja i wykorzystanie rozwiązań informatycznych w obszarach produkcyjnych. Poprzez przekształcanie z dużą dokładnością informacji o barwie i połysku w dane cyfrowe, nowe urządzenia przyczynią się do cyfrowej transformacji produkcji, umożliwiając kontrolę jakości bez konieczności korzystania z próbek docelowych lub kontroli wzrokowej wykonywanej przez wykwalifikowanych pracowników.
*1 tylko CM-36dG/CM-36dGV

Wartość, jaką zapewnia seria CM-36dG

1.     Jednoczesny pomiar barwy i połysku usprawniający procesy kontroli. CM-36dG i CM-36dGV to instrumenty typu „dwa w jednym”, mierzące jednocześnie barwę i połysk.

W procesach kontroli jakości, jednoczesny pomiar barwy (materiału) oraz połysku (parametrów powierzchni) pozwala na uzyskanie wysokiej jakości oceny i poprawę efektywności pracy.

W przypadku dopasowywania barw, pomiar zarówno barwy (reflektancji widmowej), jak i połysku (parametrów powierzchni) poprawia jakość związanych z tym procesem obliczeń.


2.     Wysoka dokładność pomiaru dla doskonałej kontroli jakości

Z uwagi na niezwykle małe różnice w wartościach mierzonych przez różne instrumenty CM-36dG i CM-36dGV (bardzo wysoką zgodność), przy ich stałym używaniu na wszystkich etapach, od dostawców po producentów wyrobów gotowych, można oczekiwać wyższej wydajności procesu kontroli. Kolorymetryczna zgodność między instrumentami mieści się w zakresie ΔE* ab 0,12 (średnio 12 płytek BCRA), co jest wynikiem o 20% lepszym niż w przypadku poprzednich modeli, a zgodność między instrumentami w zakresie połysku jest taka sama lub lepsza niż w przypadku instrumentów służących do pomiaru wyłącznie połysku. Pozwala to na bardziej efektywną pracę w łańcuchu dostaw w przypadku stosowania wielu instrumentów lub stosowania instrumentów w kilku lokalizacjach. Ponadto, ze względu na bardzo małe różnice wartości mierzonych w stosunku do poprzednich modeli, możliwe jest wykorzystanie w takim samym zakresie danych uzyskanych wcześniej, co pozwala na ograniczenie nakładów pracy przy zmianie modeli (głównie w odniesieniu do danych SCI*2).
*2 SCI: Dane obejmujące składową lustrzaną Metoda oświetlenia/podglądu, w której próbka jest oświetlana światłem rozproszonym, a mierzone światło zawiera światło odbite.


3.    Funkcja kompensacji długości fali zapewniająca wysoką stabilność.

Instrumenty serii CM-36dG posiadają funkcję WAA (analiza i regulacja długości fali)*3 która kompensuje niewielkie przesunięcia wartości pomiarowych spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany temperatury otoczenia itp. Wraz z coroczną kalibracją i konserwacją instrumentu, funkcja ta pomaga w zminimalizowaniu problemów ze stabilnością działania.
*3 Wymagana jest licencja na funkcję WAA


4.    Wysoka użyteczność podnosząca wydajność operatora Instrumenty serii CM-36dG posiadają kilka funkcji, które pomagają zwiększyć wydajność pracowników.

  • Funkcja podglądu próbki*4 wykorzystuje wbudowaną kamerę, aby zapewnić podgląd próbki z wnętrza kuli integrującej w celu dokładnego ustawienia obiektów podlegających pomiarowi.
  • Panel statusu pokazuje stan pomiarów i ustawienia warunków, co pozwala na redukcję błędu operatora, natomiast przycisk pomiarowy pozwala operatorowi na wykonywanie pomiarów bez konieczności przechodzenia z powrotem do komputera, co podnosi efektywność pracy.
  • Duża, zamykana na klucz komora transmisji otwiera się szeroko, umożliwiając pomiary nawet dużych arkuszy lub płyt bez konieczności obcinania próbki.
  • Cztery obszary pomiarowe (trzy w przypadku CM-36d) zapewniają elastyczność w wyborze odpowiedniego obszaru na przedmiocie podlegającym pomiarowi.

*4 Wymagane jest oprogramowanie takie jak Konica Minolta SpectraMagic NX w wersji 3.2 lub nowszej.

Oferowane są trzy modele: CM-36dG o ustawieniu poziomym i pełnym zakresie funkcji, CM-36dGV o takich samych funkcjach jak CM-36dG lecz o ustawieniu pionowym ułatwiającym pomiary dla materiałów tekstylnych lub arkuszy oraz CM-36d o podstawowych funkcjach i niższej cenie.


Download Komunikat prasowy (PDF)Informacje o dziale Sensing Business firmy Konica Minolta

Dział Sensing Business firmy Konica Minolta oferuje różne produkty i rozwiązania do pomiaru barwy źródeł światła i przedmiotów w oparciu o technologie optyczne opracowane w dawnym dziale kamer, a następnie stale udoskonalane. Produkty i rozwiązania oferowane przez firmę Konica Minolta przyczyniają się do zapewnienia jakości i poprawy wydajności w zakładach produkcyjnych klientów, a wiele produktów jest wykorzystywanych jako de facto standardowe urządzenia do pomiaru barwy. Co ważne, Konica Minolta posiada ponad 50% udział w globalnym rynku pomiarów i kontroli jakości obrazu (według szacunków własnych firmy), a także ugruntowaną pozycję lidera rynku.

Konica Minolta aktywnie inwestuje w rozwiązania służące wzmocnieniu jej konkurencyjności. W 2012 roku spółka przejęła firmę Instrument Systems GmbH (Niemcy) zajmującą się opracowaniem wysokiej klasy optycznych instrumentów pomiarowych i mającą doskonałe osiągnięcia w zakresie wysoko wydajnych pomiarów wyświetlaczy i urządzeń oświetleniowych LED. W 2015 roku firma nabyła spółkę Radiant Vision Systems, LLC (USA) specjalizującą się w urządzeniach do dwuwymiarowych pomiarów z wysoką rozdzielczością wyświetlaczy, oprogramowaniu do przetwarzania obrazu oraz automatycznych systemach kontroli wyglądu. W 2019 roku firma przejęła spółkę Eines Systems (Hiszpania), lidera rynku w dziedzinie kontroli wizualnej samochodów. Ostatnio Konica Minolta przejęła spółkę Specim, Spectral Imaging Ltd. (Finlandia), lidera w dziedzinie obrazowania hiperspektralnego.

Konica Minolta rozwija swój dział urządzeń pomiarowych jako lider rynku oferujący różnorodne produkty i rozwiązania o wysokiej wartości dodanej, umożliwiające precyzyjny pomiar światła i barwy w stale rozwijających się branżach teleinformatyki i motoryzacyjnej oraz u dostawców materiałów, zapewniając wyniki przewyższające wyniki kontroli wzrokowej prowadzonej przez ludzi w obszarach „bezpieczeństwa”, „ochrony” i „higieny” i przyczyniając się do rozwiązywania globalnych problemów społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3