Konica Minolta

Europe

Czytniki koloru

Barwa i połysk

 

 

 

 

BC-10 PLUS

Miniaturowy kolorymetr do łatwego sprawdzania jasności produktów piekarskich

CR-10 Plus

Compact Colorimeter for easy colour check on almost any samples