Konica Minolta

Europe

Cechy

Easy Checker 2007™

Oprogramowanie do samodzielnego sprawdzania krótkoterminowej i długoterminowej stabilności spektrofotometrów i kolorymetrów Konica Minolta.

Cechy

Chcesz sprawdzić czy twój instrument na pewno jest w dobrym stanie i jego dokładność jest ciągle zgodna ze specyfikacją? To jest proste z programem Easy Checker!

Możesz w dowolnym momencie samodzielnie kontrolować krótkoterminową i długoterminową stabilność instrumentów Konica Minolta.

Easy Checker automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie i samoczynnie ustawia warunki testu oraz fabryczne tolerancje dla danego modelu. Długoterminowa stabilność jest sprawdzana przy użyciu dołączonej do programu zielonej wzorcowej płytki ceramicznej BCRA, gwarantującej maksymalną stabilność barwy w czasie i minimalną zależność koloru od temperatury (zjawisko termochromizmu).

Easy Checker pozwala na uwzględnienie temperatury w której wykonywany jest test, z automatyczną kompensacją wpływu temperatury. Gdy już dokonano pierwszego pomiaru testowego (pomiar odniesienia), użytkownik może dowolnie wybrać odstęp czasu pomiędzy kolejnymi testami. Wyniki kolejnych testów wyświetlane są w formie liczb i wykresu trendu, na którego podstawie łatwo się zorientować jakie zmiany następują z czasem we wskazaniach instrumentu. Jeśli wykres przebiega na zielonym tle, to wszystko jest w porządku, a wkroczenie na tło żółte jest ostrzeżeniem. Tło czerwone oznacza że wskazania instrumentu są poza dopuszczalną tolerancją – w tym przypadku Easy Checker wyświetli komunikat informujący o potrzebie skontaktowania się z autoryzowanym serwisem Konica Minolta w celu dokonania przeglądu instrumentu.

Oprogramowanie Easy Checker współpracuje z następującymi instrumentami Konica Minolta: