Konica Minolta

Europe

Cechy

SpectraMagic™NX

Oprogramowanie do kontroli jakości
Kontrola Jakości na najwyższym poziomie:

  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Gotowe do użycia szablony ustawień
  • Pomoc krok po kroku
  • Raporty w dowolnej formie z dołączanymi zdjęciami
  • Dołączony przewodnik "Precise Color Communication"

Cechy

W różnych zastosowaniach wymagane są różne sposoby wyświetlania danych na ekranie – od prostej oceny Dobry/Zły aż po szczegółowe analizy statystyczne w pracach badawczych. SpectraMagic NX wyposażony jest w kilka gotowych szablonów typowych ustawień wyświetlania danych – wybór jednego z nich ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby swobodnie modyfikować i tworzyć własne szablony. Raz zapisane dane pomiarowe można wygodnie wizualizować na różne sposoby, wczytując odpowiednie szablony. Każdy rodzaj wykresu (kolorymetryczny, różnicowy, widmowy, 2D/3D lub trend) oraz tabela danych mogą być skalowane do odpowiednich rozmiarów przez zwykłe przeciąganie myszką.

 

Bogate funkcje kontroli jakości

Do jednego wzorca barwy (wzorzec główny) można dołączyć kilka wzorców roboczych (wzorce dodatkowe). Dzięki temu można kontrolować odchylenia próbki od kilku wzorców jednocześnie. Ta zaawansowana funkcja przydaje się przy współpracy z partnerami stosującymi wzorce robocze, nieco różniące się od wzorca głównego. Dla produktów wielobarwnych można zarządzać jakością zapisując wiele różnych wzorców w osobnych sekcjach struktury danych SpectraMagic NX.
Do zbioru pomiarów grupy próbek, tworzącego w przestrzeni barw chmurę punktów o określonym rozrzucie, można automatycznie dopasować minimalną elipsoidę o kształcie tak dobranym aby wszystkie próbki mieściły się wewnątrz. Taka optymalna elipsoida może być użyta jako zakres tolerancji dla oceny Dobry/Zły przy użyciu trzech równań różnicy barw CMC (l:c), CIE 1994 albo CIE DE2000, korygujących liczbową wartość różnicy w taki sposób aby była lepiej skorelowana z oceną wizualną. Te sposoby wyrażania różnicy barw, a zwłaszcza CIE DE2000, stopniowo wypierają z użycia tradycyjną miarę CIE ΔE, wprowadzoną jeszcze w 1976 roku.

 

Zrozumiałe wykresy i określenia różnic barw

SpectraMagic NX pomoże ci usprawnić kontrolę jakości, czyniąc ją jednocześnie łatwą i zrozumiałą. Możesz wybierać spośród kilku rodzajów wykresów, bardzo wielu rozmaitych wskaźników barw stosowanych w różnych branżach przemysłu oraz spośród najnowszych równań różnicy barwy służących do oceny Dobry/Zły, takich jak CIE 1994 lub CIE DE2000. Tolerancje ramowe lub eliptyczne mogą być dobierane automatycznie lub ręcznie dopasowywane do wymaganych norm. Ponadto SpectraMagic NX udostępnia funkcję "User Index", pozwalającą na zdefiniowanie do ośmiu własnych wskaźników, określonych wpisanymi wyrażeniami matematycznymi. Dodatkową cechą przyśpieszającą rutynową kontrolę jakości jest funkcja „Auto Target”, porównująca zmierzony kolor do najbardziej podobnego wzorca barwy – nie trzeba wówczas za każdym razem ręcznie zmieniać wzorca i można uniknąć przypadkowych błędów.

 

Automatyzacja obsługi dzięki funkcji makro

Za pomocą funkcji makro można z łatwością zarejestrować i zautomatyzować przebieg rutynowych czynności w programie, używając okna menu*. Jest to efektywne rozwiązanie dla zaoszczędzenia czasu oraz uniknięcia błędów.