Konica Minolta

Europe

Wstęp

Przenośne spektrofotometry CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Przenośny spektrofotometr ze sferyczną geometrią i poziomym ustawieniem

Wstęp

Urządzenia CM-26dG, CM-26d oraz CM-25d zastępują spektrofotometry CM-2600d oraz CM-2500d powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Nowe urządzenie to przenośne spektrofotometry typu sferycznego o poziomym ustawieniu. Taka konstrukcja zapewnia najwyższą wygodę podczas pomiaru barw płaskich i dużych próbek. Wszystkie urządzenia pozwalają na uzyskanie danych pomiarowych obejmujących wskaźnik stanu powierzchni SCI i nie obejmujących wskaźnika stanu powierzchni SCE w ramach jednej sekwencji pomiarowej wykonywanej z ultra-wysoką prędkością. Dzięki dodatkowemu otworowi pomiarowemu o rozmiarze 3 mm, urządzenia te doskonale nadają się do pomiarów próbek o niewielkich rozmiarach (nie dotyczy to urządzenia CM-25d), przy czym urządzenie CM-26dG może również służyć do pomiarów połysku powierzchni przy pomocy prawdziwego zgodnego z ISO czujnika 60°.

Otwór do obserwacji próbki umożliwia idealne ustawienie próbki do wykonania pomiarów, natomiast duży kolorowy wyświetlacz pokazuje dane pomiarowe w formie liczbowej lub graficznej. Dzięki dodatkowemu programowi CM-CT1 oraz nowej funkcji przepływu pracy bazującego na obrazie, urządzenia te umożliwiają łatwą konfigurację w całej sieci oraz ograniczają liczbę błędów i ułatwiają wykonywanie pracy przez użytkowników w terenie.