Konica Minolta

Europe

Specyfikacja

Spektrofotometr stacjonarny CM-3630A

Najnowocześniejsze urządzenie pomiarowe zgodne z normami ISO przeznaczone dla przemysłu celulozowo-papierniczego o niezrównanej precyzji i stabilności w pomiarze bieli

Specyfikacja

Układ oświetlenia/pomiaru

Reflektancja: d:0° (oświetlenie rozproszone, kąt obserwacji 0o)

Pomiary LAV są zgodne z normami ISO 2469, JIS P8148, DIN 53145-1 i DIN 53145-2

Element odbierający światło

Matryca fotodiod krzemowych (podwójna, 40-elementowa)

Urządzenie separacji widmowej

Siatka dyfrakcyjna

Zakres długości fali

360-740 nm

Skok długości fali

10 nm

Zakres reflektancji

0-200%, rozdzielczość: 0,01%

Źródło światła

3 impulsowe lampy ksenonowe

Czas pomiaru

Do 1,5 sekundy

Minimalny odstęp czasu między pomiarami

2 sekundy (pomiar UV 100%)

3 sekundy (pomiar skorygowany UV 0%/UV)

Obszar pomiaru/oświetlenia

LAV: ø 30/34 mm

MAV: ø  8/11 mm

Powtarzalność

Wartości kolorymetryczne:

Odchylenie standardowe w zakresie ΔE*ab 0,02 (biała płyta kalibracyjna)

Reflektancja spektralna:

Odchylenie standardowe w granicach 0,1% (w przypadku pomiaru białej płytki kalibracyjnej 30 razy z 10-sekundowymi przerwami po wykonaniu kalibracji bieli)

Zgodność pomiędzy egzemplarzami

W granicach ΔE*ab 0,2

(Na podstawie średniej dla pomiaru 12 płytek barwnych BCRA serii II; w porównaniu z wartościami mierzonymi za pomocą instrumentu odniesienia w standardowych warunkach pomiarowych Konica Minolta)

Ustawienia UV

100% / 0% / skorygowane

filtry odcinające UV 400 nm i 420 nm

(NUVC: Chwilowa numeryczna regulacja UV bez konieczności mechanicznego przemieszczania filtrów)

Wizjer

Przy użyciu wbudowanej kamery; wymagane jest oprogramowanie (nie dołączone do zestawu).

Interfejs

USB 2.0 Full Speed

Zasilanie

Dedykowany zasilacz sieciowy

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

300 × 612 × 315 mm

Waga

16 kg

Zakres temperatury/wilgotności roboczej

13-33 °C, wilgotność względna 80% lub niższa (przy 35 °C) bez kondensacji

W przypadku stosowania do pomiarów papieru zaleca się wykonanie kalibracji przyrządu z zastosowaniem wzorców odniesienia według ISO poziom 3 (IR3) dostarczonych przez instytut RISE ze Szwecji.

Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.