Konica Minolta

Europe

Wstęp

Dokładna regulacja intensywności symulatorów słonecznych

Wzorcowe ogniwa fotowoltaiczne opracowane we współpracy z Japońskim Narodowym Instytutem Zaawansowanej Nauki Przemysłowej i Technologii (AIST), wykorzystujące zaawansowaną technologię filtrów optycznych Konica Minolta. Umożliwiają dokładne pomiary natężenia światła dla regulacji symulatorów słonecznych stosowanych do oceny ogniw słonecznych, także ogniw typu tandem.

Wstęp

Dokładna regulacja intensywności symulatorów słonecznych

Przy obecnie nasilającym się dążeniu do wykorzystywania energii odnawialnej, ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne) znajdują się w centrum uwagi. Ponieważ producenci fotoogniw starają się podnosić ich jakość i wydajność poprzez opracowywanie nowych technologii i typów, takich jak ogniwa tandemowe, trzeba zapewnić unormowane warunki testowania każdego produktu. Wydajność ogniw słonecznych określana jest przez badanie charakterystyki napięciowo-prądowej zgodnie z normami IEC, ASTM i JIS. Dla dokładnego pomiaru należy używać symulatora promieniowania słonecznego o natężeniu światła wyregulowanym przy zastosowaniu wzorcowego fotoogniwa o skalibrowanym prądzie zwarcia.

 

Opis produktu

Wzorcowe fotoogniwa składają się ze stabilnego, krzemowego fotoogniwa monokrystalicznego połączonego z precyzyjnie wykonanymi szklanymi filtrami, umieszczonego w optymalnie zaprojektowanej obudowie nakrytej płytką szklaną o specjalnej strukturze powierzchni. Ogniwa te mogą być kalibrowane jako wzorce drugiego rzędu według norm AIST. Spełniają też wymagania japońskiej normy przemysłowej JIS C 8904-2:2011 Photovoltaic Devices - Part 2: Requirements for Reference Solar Devices.