Konica Minolta

Europe

Komory świetlne

Produkty

Color Viewing Light

Komory świetlne do wizualnej oceny barw z tradycyjnym oświetleniem żarowym i jarzeniowym

LED Color Viewing Light 2.0 XL Hybrid

Komory świetlne do wizualnej oceny barw z oświetleniem LED lub hybrydowym w różnych konfiguracjach

LED Color Viewing Light 2.0 M/XL Hybrid

Komory świetlne do wizualnej oceny barw z oświetleniem LED i hybrydowe w różnych konfiguracjach