Konica Minolta

Europe

Cechy

JUST Normlicht - Komory Świetlne Color Viewing Light

Kontrola jakości i badania farb, plastików, tekstyliów, żywności, wydruków i wielu innych produktów

Cechy

(copy 2)

Naturalne światło dzienne nie nadaje się do precyzyjnej oceny barw i wyglądu wyrobów, ponieważ jest zbyt zmienne – jego odcień zależy od pory dnia i roku oraz od pogody. Zmiany widma oświetlenia wpływają na odwzorowanie barw oglądanych przedmiotów. W wielu przypadkach ocenę wizualną można zastąpić instrumentalnym pomiarem barwy, jednak dla wyrobów o skomplikowanym kształcie lub niejednorodnej barwie ocena wzrokowa jest niezastąpiona. Nawet przy zastosowaniu spektrofotometrycznych pomiarów, dopuszczalne tolerancje odchyleń od barwy wzorcowej określane są na podstawie wzrokowego porównania wzorców i próbek.

Ocena wzrokowa powinna być prowadzona przynajmniej przy dwóch różnych źródłach światła. Najczęściej jedno z nich jest zgodne ze standardowym światłem dziennym D65. Jeśli barwy próbki i wzorca są zgodne przy oświetleniu D65 natomiast przy innym oświetleniu występuje zauważalna różnica, to mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem metameryzmu. Standaryzowane źródła światła JUST Normlicht umożliwiają natychmiastowe wykrycie tego efektu.

 

Technologia na najwyższym poziomie

W komorach JUST Normlicht Color Viewing Light stosowane są standaryzowane lampy jarzeniowe o najwyższej jakości. Stabilne i niezawodne, a przy tym tańsze od źródeł światła LED, stanowią doskonały wybór gdy konieczne jest ograniczenie kosztów inwestycji.

Komory świetlne Color Viewing Light są użyteczne we wszystkich branżach i zastosowaniach, w których potrzebna jest wzrokowa kontrola zgodności barw, np. w przemyśle tekstylnym, farbiarskim, motoryzacyjnym, kosmetycznym, spożywczym, ceramicznym, obuwniczym, poligraficznym, opakowaniowym.
Aby wyeliminować wpływ otaczających barw na obserwowane obiekty, wnętrze komór JUST Normlicht jest malowane na neutralnie szary, matowy kolor.