Konica Minolta

Europe

Cechy

JUST Normlicht - Komory Świetlne LED Color Viewing Light 2.0 XL Hybrid

Kontrola jakości i badania farb, plastików, tekstyliów, żywności, wydruków i wielu innych produktów

Cechy

Naturalne światło dzienne nie nadaje się do precyzyjnej oceny barw i wyglądu wyrobów, ponieważ jest zbyt zmienne – jego odcień zależy od pory dnia i roku oraz od pogody. Zmiany widma oświetlenia wpływają na odwzorowanie barw oglądanych przedmiotów. W wielu przypadkach ocenę wizualną można zastąpić instrumentalnym pomiarem barwy, jednak dla wyrobów o skomplikowanym kształcie lub niejednorodnej barwie ocena wzrokowa jest niezastąpiona. Nawet przy zastosowaniu spektrofotometrycznych pomiarów, dopuszczalne tolerancje odchyleń od barwy wzorcowej określane są na podstawie wzrokowego porównania wzorców i próbek.

Ocena wzrokowa powinna być prowadzona przynajmniej przy dwóch różnych źródłach światła. Najczęściej jedno z nich jest zgodne ze standardowym światłem dziennym D65. Jeśli barwy próbki i wzorca są zgodne przy oświetleniu D65 natomiast przy innym oświetleniu występuje zauważalna różnica, to mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem metameryzmu. Standaryzowane źródła światła JUST Normlicht umożliwiają natychmiastowe wykrycie tego efektu.

 

Osiągnięcia technologii JUST Normlicht

Dla tych którzy już dziś chcą korzystać z przyszłościowej technologii, JUST Normlicht oferuje opatentowane oświetlenie, wieloetapowo kalibrowane oświetlenie LED. Każdy moduł oświetlający jest indywidualnie kalibrowany fabrycznie oraz stale kontrolowany podczas pracy, bez potrzeby użycia zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

Technologia JUST LED nie tylko przewyższa jakość dotychczasowych standaryzowanych źródeł światła ale także po raz pierwszy jest w stanie zapewnić bardzo dobre odwzorowanie bardzo szerokiego zakresu barw. Współczynnik odwzorowania barw CRI mieści się w przedziale od 90 do 100, a wskaźnik metameryzmu < 1. Złożone, wielospektralne źródła światła LED JUST Normlicht potrafią symulować wiele standardowych iluminantów, takich jak D65, D75, D50, D55, A, i to z uwzględnieniem zawartości UV. Co więcej, mogą one generować światło o dowolnej barwie w zakresie kolorystycznym szerszym niż sRGB.

Drugą zaletą technologii JUST LED jest trwałość 10 razy większa od obecnie stosowanych lamp fluorescencyjnych. Oznacza to nie tylko stabilną, wysoką jakość światła w bardzo długim okresie ale także znaczne oszczędności na okresowej wymianie lamp. Kolejną zaletą technologii JUST LED jest redukcja zagrożenia dla środowiska naturalnego przez eliminację szkodliwych odpadów, zawierających rtęć i fluorescenty w przypadku lamp jarzeniowych.

Komory świetlne są użyteczne we wszystkich branżach i zastosowaniach, w których potrzebna jest wzrokowa kontrola zgodności barw, np. w przemyśle tekstylnym, farbiarskim, motoryzacyjnym, kosmetycznym, spożywczym, ceramicznym, obuwniczym, poligraficznym, opakowaniowym.

Aby wyeliminować wpływ otaczających barw na obserwowane obiekty, wnętrze komór JUST Normlicht jest malowane na neutralnie szary, matowy kolor.