Konica Minolta

Europe

Cechy

ColourScoutA+

Stolik XY do automatycznego pomiaru wydruków testowych spektrodensytometrami FD-7 i FD-5. ColorScout A+ umożliwia wydajne pomiary drukowanych wzorców barwnych o wielu polach.

Cechy

Zastosowanie stolika ColorScout A+ ze spektrofotometrem FD-7 albo FD-5 ułatwia zbieranie licznych danych kolorymetrycznych z rozmaitych wydruków testowych stosowanych w poligrafii. Instrumenty serii FD zapewniają zgodność z trybem pomiaru M1 określonym w normie ISO 13655, dzięki czemu możliwe jest tworzenie profili barwnych ściśle zgodnych z warunkami obserwacji wizualnej w oświetleniu iluminantem D50 (ISO 3664:2009).

Dzięki opatentowanej Technologii Konica Minolta VFS w jednym pomiarze można uzyskać dane kolorymetryczne dla wielu iluminatów, włącznie z D50, odcięciem UV i możliwością stosowania własnego iluminantu.

Maksymalne wymiary arkusza testowego to aż 320 x 460 mm podwyższają wydajność pomiarów bo umożliwiają pomiary jednej dużej tabeli barwnej zamiast kolejno kilku mniejszych.

Możliwy jest też pomiar wydruków o dowolnym układzie pól, zaprojektowanym przez użytkownika. Dołączone oprogramowanie ColorChart daje możliwość definiowania układu pól barwnych.

Elastyczny

ColorScout A+ jest wyposażony w białe oraz czarne tło, zapewniając pełna kompatybilność z wszelkiego rodzaju zadaniami pomiarowymi spotykanymi w poligrafii. Można nim mierzyć próbki o grubości nawet do 20 mm, takie jak tektura i opakowania

Uniwersalny

Opcjonalnie stolik CSA+ może też być stosowany z naszymi przenośnymi spektrofotometrami sferycznymi w celu pomiaru nadruków na podłożu metalicznym lub strukturalnym.