Konica Minolta

Europe

Wstęp

ColourScoutA+

Stolik XY do automatycznego pomiaru wydruków testowych spektrodensytometrami FD-7 i FD-5. ColorScout A+ umożliwia wydajne pomiary drukowanych wzorców barwnych o wielu polach.

Wstęp

ColorScoutA+ umożliwia szybkie i dokładne pomiary kolorów wydruków testowych przy użyciu spektrodensytometrów FD-7 i FD-5. Automatyzacja pozycjonowania i pomiaru pozwala na osiągnięcie wysokej powtarzalności, uniknięcie błędów oraz znaczne zmniejszenie wkładu pracy w rutynowych pomiarach testów kalibracyjnych.