Konica Minolta

Europe

Cechy

Spektrodensytometr FD-5

Spektrodensytometr FD-5 umożliwia pomiar koloru z uwzględnieniem fluorescencji papieru, stosując dowolny iluminant, także D50 (zgodnie z normą ISO 13655 M1).

Cechy

Doskonałe narzędzie dla drukarza

Niewielki i lekki FD-5 to doskonałe narzędzie, pomocne drukarzom w codziennej pracy. Z jego pomocą można łatwiej i bardziej wiarygodnie sprawdzać kolor i gęstość optyczną druku na dowolnym podłożu

Funkcja TARGETMATCH uwzględniająca podłoże pomaga osiągnąć zgodność koloru na różnych papierach.

Funkcja ISOCHECK umozliwia szybkie testowanie procesu druku bez połączenia z oprogramowaniem.

Dzięki uwzględnieniu ultrafioletu w oświetleniu próbki, pomiar różnicy jasności Delta Brightness umożliwia porównywanie papierów pod względem zawartości wybielacza optycznego.


Spełnia warunki wszystkich trybów pomiaru normy ISO 13655 (2009)


Spektrofotometry FD-5 i FD-7 są pierwszymi na świecie instrumentami typu M1 według normy ISO 13655. Opatentowana technologia VFS zapewnia pomiary zgodne z iluminantem D50 a także z dowolnym innym iluminatem. Co więcej, można samemu zmierzyć niestandardowe oświetlenie używane do wizualnej oceny barwy i zapisać je w instrumencie jako własny iluminant.

Automatyczna korekcja długości fali

W konwencjonalnych instrumentach zmiany temperatury mogą prowadzić do pogorszenia powtarzalności pomiarów wskutek rozkalibrowania układu optycznego i przesunięcia długości fali widma. Sprawdzenie i kompensacja przesunięcia możliwa była dotąd tylko podczas przeglądu urządzenia w serwisie producenta. Nowe instrumenty FD-7 and FD-5 przeprowadzają automatyczną wewnętrzną korekcję długości fali podczas rutynowej kalibracji bieli, gwarantując najwyższy poziom powtarzalności i dokładności pomiarów.