Konica Minolta

Europe

Cechy

Autoskanujący Spektrofotometr FD-9

Autoskanujący Spektrofotometr Konica Minolta FD-9 jest idealnym narzędziem do zarządzania barwą w druku, łącząc szybkość, dokładność, łatwość użytkowania i wszechstronność.

Cechy

Prędkość  
FD-9 dokonuje odczytu 1500 punktów kontrolnych zaledwie w 4 minuty i 2500 punktów kontrolnych zaledwie w 7 minuty. Podczas jednego przelotu użytkownik otrzymuje dane pomiarowe M0, M1 i M2 odnoszące się do standardu ISO13655:2009 oraz oferuje udoskonaloną poprawnosć barwy i OBA.

Zróżnicowanie  
FD-9 wykorzystuje funkcję dowolności formatu wzorca umożliwiając pomiar praktycznie każdego arkusza, który może być wykorzystany przy kalibracji drukarek oraz tworzenia profili barwnych.

Nawet kliny do kontroli jakości użytwane przy testach zgodności do proofa itd. mogą być przedmiotem pomiaru z FD-9 bez ich wycinania z arkusza.

Użytkownicy mogą otrzymać niesamowite wyniki, osiągając najlepsze z możliwych: neutralność balansu szarości i gładkie przejścia tonalne nawet w niestandardowych warunkach oceny barwnej. Standard Wirtualnej Fluorescencji (VFS -Virtual Fluorescence Standard) pozwala na tworzenie precyzyjnych profili użytkownika aby skompensować różnice dla środowiska, w których wydruki będą eksponowane.

Chart being removed from FD-9

Łączność
FD-9 oferuje zarówno port USB jak i łączność Ethernet umożliwiając łatwe wspóldzielenie jednego FD-9 pomiędzy wieloma maszynami.

Display on the FD-9

Zaprojektowany dla łatwości użytkowania
Zintegrowany skaner obrazu umożliwia automatyczne wyrównywanie arkusza oraz potrafi odczytywać kody QR dla pełnej automatyzacji w indentyfikacji zarówno arkusza i planszy pomiarowej.

Kolorowy wyświetlacz pokazuje operatorowi instrukcje krok po kroku, podnosząc tym samym łatwość użytkowania oraz minimalizując błąd użytkownika. Wynik ewaluacji kontroli jakości może być odczytywany bezpośrednio z wyświetlacza urządzenia *1.

Zapewniona dokładność
Tak jak przełomowy FD-7, tak też FD-9 oferuje wbudowaną kalibrację długości fali i kompensację skoku temperatury osiągając najlepszą dokładność pomiarów oraz niezawodność każdego dnia.

W przypadku napraw, certyfikacji oraz korekcji dla absolutnej dokładności Konica Minolta oferuje dla wszystkich instrumentów serwis w światowym standardzie. Użytkownicy mogą być pewni Wewnątrzmodelowego oraz Wewnątrzinstrumentowego Porozumienia dla FD-5, FD-7 i FD-9 oferującego światowy standard obsługi w lokalnym punkcie.

Użytkownicy, którzy chcieliby monitorować oraz potwierdzać absolutną dokładność systemu na codzień będą mogli skorzystać z opcjonalnej funkcji autoweryfikacji urządzenia FD-9. Autoweryfikacja wykorzystuje certyfikowaną płytkę BCRA specjalnie zaprojektowaną dla FD-9 w celu monitorowania dokładności w dowolnym momencie.

FD-9 tile calibration set

Pełna automatyzacja
Z FD-9 pomiar dużej liczby pól kontrolnych jest zarówno szybki jak i wygodny. Użytkownicy, którzy muszą dokonywać pomiaru dziesiątek plansz każdego dnia będą mogli skorzystać z automatycznego podajnika arkuszy, po raz pierwszy zainstalowanego w urządzeniu do pomiaru barwy. Jest to opcjonalne wyposażenie, umożliwiające załadowanie do 100 arkuszy i pomiaru ich z minimalnym wsparciem użytkownika. Dzięki funkcji czytnika kodów QR, wyniki pomiarów będą od razu łączone z wydrukowanym arkuszem.

Full automation on FD-9 with Autosheet feeder

*1  Zależne od oprogramowania używanego z FD-9.