Konica Minolta

Europe

Cechy

Analizator barw ekranów CA-410

Udoskonalony następca analizatora CA-310, szerokie wsparcie w zakresie pomiarów ciągle zmieniających się ekranów

Cechy

Gwarantowana dokładność od ultra-niskiej do wysokiej jasności

Używając nowych czujników i obwodów, analizator CA-410 osiąga gwarantowany pod względem dokładności zakres, który jest 25 razy szerszy niż osiągany przez wcześniej oferowane urządzenia (w porównaniu z CA-310 przy użyciu normalnej sondy CA-P427, zakres pomiaru od 0,001 do 5 000 cd/m²). Daje to użytkownikom możliwość dokładnego pomiaru i regulacji chromatyczności oraz charakterystyki parametru gamma ekranów HDR w szerokim zakresie jasności, od ultra niskiej do wysokiej.

Wyższa dokładność pomiaru chromatyczności

Dzięki wyższej dokładności filtrów XYZ, czułość widmowa analizatora CA-410 jeszcze bardziej zbliżyła się do funkcji dopasowania kolorów określonych przez CIE w 1941 r. Dokładność pomiarów chromatyczności została dodatkowo podniesiona poprzez skalibrowanie analizatora z wzorcem, który oddaje widmo optyczne współczesnych ekranów. Użytkownicy mogą dzięki temu z większą dokładnością mierzyć i regulować chromatyczność i bilans bieli ekranów o szerokiej gamie barw.

Gwarantowana dokładność

 (xy; podczas pomiaru standardowego źródła światła)
CA-310 Biel: ±0,003 RGB: ±0,004
CA-410 Biel: ±0,002  RGB: ±0,003
Comparison of chromaticity measurement accuracy between 310 nd 410 models


CA-310: Dla wzorcowego ekranu LCD Konica Minolta
CA-410: Dla wzorcowego źródła światła Konica Minolta


Wysoka niezawodność i sprawność w zastosowaniach produkcyjnych oraz zgodność z poprzednim modelem CA-310

Analizator CA-410 został zoptymalizowany dla lepszej integracji w charakterze czujnika ze zmechanizowaną przesłoną kalibracyjną do automatycznego bezobsługowego wsparcia i bezpośredniego połączenia pomiędzy sondami a komputerem, co przekłada się na bardziej zwartą instalację. Jednocześnie zachowano zgodność z modelem poprzednim, tzn. CA-310, dzięki zawarciu tych samych poleceń w pakiecie CA-SDK2 co polecenia dostępne w oprogramowaniu modelu poprzedniego. Otwory instalacyjne gwintowanej sondy również pozostają w tym samym miejscu co w poprzednich modelach, co umożliwia bezproblemową wymianę na nowszy model.

Dokładny opis charakterystyki migotania nowoczesnej technologii ekranów

Analizator CA-410 umożliwia pomiar migotania zarówno metodą JEITA, jak i metodą kontrastową. Nową cechą analizatora CA-410 jest to, że posiada rozszerzony zakres pomiaru częstotliwości i regulowaną reakcję na częstotliwość.

 

Właściwości procesora danych

 • Umożliwia błyskawiczny pomiar natychmiast po uruchomieniu procesora. Brak strat czasu.
 • Większa dostępność dzięki 10 gniazdom umożliwiającym pomiary w wielu punktach i maksymalny zakres łączenia.
 • Przenośny, lekki, kompaktowy, analizator ręczny. Możliwość działania zdalnego, która ułatwia manewrowanie bez trudności wynikających z zastosowania dodatkowych przewodów i urządzeń.
 • Dobrze widoczny i łatwy do odczytu 7-calowy kolorowy wyświetlacz, z obsługą w kilku językach.
 • Dokładne i szybkie pomiary. Łatwość wykonywania pomiarów na miejscu oraz w ramach prac badawczo-rozwojowych.
 • Oprogramowanie analizatora barw wchodzi w zakres dostawy i zwiększa wszechstronność urządzenia oraz umożliwia bezpośrednie podłączenie sond do komputera.

 

Właściwości sondy

Sonda o wysokiej czułości

 • Analizator mierzy, kontroluje i dostosowuje chromatyczność i parametr gamma ekranów OLED w telewizorach i smartfonach, z progiem czułości od skrajnych warunków oświetlenia w otoczeniu do intensywnej luminancji, a także dostosowuje prędkość z wymaganą dokładnością.

Sonda normalna

 • Elastyczność pomiaru szerokiego zakresu ekranów.
 • Kompatybilność z analizatorem CA-310, zapewniająca płynną integrację z wcześniejszymi modelami.
 • Możliwość dokładnego i łatwego pomiaru do 30 000 cd/m2.

Sonda mini

 • Taka sama wartość, jak w przypadku CA-310, ale w bardziej kompaktowym zestawie.
 • Idealna do obszarów o ograniczonej przestrzeni, dzięki kompaktowej konstrukcji.
Display Colour Analyzer CA-410 available probes