Konica Minolta

Europe

Wstęp

Dwuwymiarowy analizator barw CA-2500

Dokładne pomiary rozkładu luminancji i barwy

Wstęp

Dokładne pomiary dwuwymiarowego rozkładu barwy

CA-2500 to instrument o wysokiej rozdzielczości do dwuwymiarowej analizy rozkładu luminancji i barwy wszelkich wyświetlaczy, projektorów, podświetleń oraz wszelkich świecących lub oświetlonych płaszczyzn. Proces pomiaru i analizy danych jest szybki, dzięki czemu CA-2000 jest bardzo wydajny w kontroli jakości i w pracach badawczych.

The CA-2500 wykorzystuje detektor obrazowy CCD o wysokiej rozdzielczości z filtrami XYZ zapewniającymi dobrą zgodność z czułością ludzkiego oka, a przez to wiarygodny pomiar luminancji i barwy. Dołączone intuicyjne i wszechstronne oprogramowanie umożliwia szybką ocenę wyników pomiarowych. Połączenie instrumentu z oprogramowaniem tworzy niezastąpione narzędzie badawcze i kontrolne, bardzo użyteczne w codziennej pracy.

 

Ogólne zastosowania

Regulacja, inspekcja i kontrola jakości koloru ekranów LCD, PDP, OLED, projektorów i innych wyświetlaczy. Sprawdzanie nierównomierności i efektu mory. Kontrola i regulacja balansu bieli, korekcji gamma i kontrastu