Konica Minolta

Europe

Giving Shape to Ideas

Specyfikacja

LumiCam Seria 2400B

Kolorymetry obrazujące do dwuwymiarowego pomiaru światła
Rozwiązanie dla złożonych wymagań pomiarowych w lotnictwie, motoryzacji, sektorze oświetlenia ogólnego oraz sektorze produkcji ekranów.

Główna specyfikacja

Podstawowe dane techniczne serii LumiCam 2400B

LumiCam 2400B

Mono

Color

Advanced

Wielkości

Wielkości fotometryczne

Luminancja (cd/m2), natężenie światła (cd), kontrast

Wielkości kolorymetryczne

-

Współrzędne koloru (x,y), współrzędne koloru (u',v'), wartości trójchromatyczne (X, Y, Z), dominująca długość fali (nm), nasycenie koloru, skorelowana temperatura barwowa CCT (K)

 

Dane kamery

Czujnik

Czujnik IMX264LLR CMOS firmy Sony

Wielkość czujnika

2/3'', przekątna 11,1 mm

Efektywna liczba pikseli (h x v)

2428 x 2028 (5 MP)

Pixel size

3.45 µm x 3.45 µm

Konwerter AD

12 bitów

Czas ekspozycji

od 40 µs do 30 s

Pomiar luminancji

Zakres pomiarowy

0.3 mcd/m² … 2.5 mcd/m²

Rozszerzony zakres pomiarowy

2.5 x 1010  cd/m²

Czas pomiaru, w tym czas zapisu danych
(przy 10 cd/m²)

1.9 s

Czas pomiaru, w tym czas zapisu danych
(przy 100 cd/m²)

1.8 s

Dokładność dla standardowego iluminantu A

±3 %

Dokładność dla światła kolorowego LED

-

-

±2 %

Powtarzalność

±0.03 %

Jednolitość

±0.5 %

Dopasowanie filtra

f1' < 3 %

Pomiar koloru

Czas pomiaru, w tym czas zapisu danych
(przy 10 cd/m²)

-

10 s

16 s

Czas pomiaru, w tym czas zapisu danych
(przy 100 cd/m²)

-

8 s

12 s

Dokładność (x, y) dla standardowego iluminantu A

-

±0.003

±0.003

Dokładność (x, y) dla światła kolorowego

-

±0.010

±0.010

Dokładność (x, y) dla światła kolorowego LED

-

-

±0.005

Powtarzalność (x, y)

-

±0.0001

±0.0003

Jednolitość (x, y)

-

±0.001

Dopasowanie filtra

f1' (Y) < 3 %

f1' (Xb) < 6 %, f1' (Xr) < 6 %, f1' (Y) < 3 %, f1' (Z) < 4 %

Informacje ogólne

Interfejs

Gigabit Ethernet

System operacyjny

Windows 7 (32/64 bit), Windows 10 (64 bit)

Wymiary wraz z obiektywem

210x105x100 mm

235x119x133 mm

Waga

1.5 kg

3 kg

Zasilanie elektryczne

24 V zewnętrzne

Warunki eksploatacji

od 10 do 40 °C, maks. 70% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Firma Instrument Systems stale stara się rozwijać i ulepszać wszystkie produkty. Wszelkie zmiany techniczne, błędy lub pomyłki w druku nie stanowią podstawy do odszkodowania. W każdym przypadku obowiązują warunki dostawy i płatności firmy. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie specyfikacje odnoszą się do obiektywu Nikon 50 mm z przysłoną 16 mm. Szczegółowe warunki pomiaru, w których zostały określone dane wartości, można sprawdzić w kartach danych i broszurach lub uzyskać od nas.