Konica Minolta

Europe

Cechy

Luksomierze T-10A

Poręczny, wielofunkcyjny luksomierz o szerokim zakresie pomiarowym i wysokiej dokładności

Features

Dla komfortowej codziennej pracy najczęściej używane funkcje luksomierza wybierane są trzema dużymi przyciskami. Dodatkowy panel klawiszy dla rzadziej używanych funkcji chowany jest pod przesuwaną pokrywką. Dla ułatwienia odczytu wyników ekran LCD jest automatycznie podświetlany, gdy natężenie oświetlenia jest niskie. Model T-10A oferuje następujące możliwości pomiarowe:

  • Pomiar natężenia oświetlenia w jednostkach lx albo fcd.
  • Porównanie natężenia oświetlenia względem wartości odniesienia wyrażone jako różnica lub procent. Wartość odniesienia może być zmierzona lub wprowadzona ręcznie z klawiatury.
  • Pomiar ekspozycji przez całkowanie natężenia oświetlenia w czasie pomiaru ciągłego, wyświetlany jest też czas pomiaru i średnia wartość natężenia oświetlenia.
  • Dodatkowe funkcje oceny wyników pomiarów dostępne są w opcjonalnym oprogramowaniu T-S10w

Szeregowe łączenie wielu receptorów

Opcja łączenia wielu głowic pomiarowych umożliwia pomiary wielopunktowe bez konieczności przemieszczania urządzenia. Oświetlenie dużych obszarów, takich jak ekran kinowy, może być szybko sprawdzane za pomocą odpowiedniej sieci receptorów. Przy użyciu opcjonalnego oprogramowania T-S10w można tą metodą mierzyć strumień świetlny projektorów i rzutników w jednostkach ANSI lumen.

Za pomocą jednego korpusu miernika można odczytywać wyniki nawet z 30 głowic pomiarowych połączonych popularnym kablem LAN (10BASE-T) o łącznej długości do 100m. Nawet pojedynczą głowicę pomiarową można oddzielić od korpusu miernika i za pomocą adapterów podłączyć kablem, co może być przydatne przy konstrukcji stałych stanowisk pomiarowych. Pomiar wielopunktowy i analiza danych jest bardzo ułatwiona przy zastosowaniu opcjonalnego oprogramowania T-S10w, przedstawiającego system pomiarowy w formie graficznej.

 

Dokładny pomiar źródeł światła o jasności regulowanej metodą PWM

Konwencjonalne luksomierze często niedokładnie mierzą oświetlenie pulsacyjne o jasności regulowanej przez modulację współczynnika wypełnienia cyklu (metoda PWM). Dotyczy to między innymi coraz szerzej stosowanych źródeł światła LED.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu receptorowi T-10A zapewnia najwyższą dokładność pomiaru tego rodzaju oświetlenia.