Konica Minolta

Europe

Wstęp

Mierniki barwy i luminancji CS-150 i CS-160

Nowa generacja trójchromatycznych kolorymetrów do pomiaru źródeł światła i oświetlonych obiektów, powszechnie stosowana w pomiarach wyświetlaczy, świateł sygnałowych oraz do bezkontaktowego pomiaru barw.  W urządzeniach tych zastosowano najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne poprzedniej generacji mierników, wzbogacone o nowe funkcje, większą dokładność i zakres pomiaru.

Wstęp

Ręczny kolorymetr do punktowego pomiaru barwy i luminancji
Kolorymetry CS-150 i CS-160 są lekkimi, kompaktowymi, zasilanymi baterią instrumentami do pomiaru barwy i luminancji w szerokim zakresie warunków oświetleniowych oraz do bezkontaktowego pomiaru barwy. Urządzenia te są bezpośrednimi następcami kolorymetru CS-100A, oferującymi nowe funkcje i większe możliwości. Kolorymetry nowej generacji pracują w szerszym zakresie pomiarów i są wyposażone w sensor, którego charakterystyka widmowa lepiej dopasowana jest do funkcji teoretycznych charakterystyk czułości widmowych CIE 1931 odpowiadających czułości oka ludzkiego.

Dla zapewnienia najdokładniejszego pomiaru luminancji, względna widmowa odpowiedź urządzenia pomiarowego powinna idealnie odpowiadać czułości ludzkiego oka dla widzenia dziennego (fotopowego) opisaną teoretyczną krzywą spektralną V(λ) przyjętą przez CIE (Międzynarodową Komisję Oświetleniową). Oprócz poprawionej funkcjonalności, mierniki CS-150/160 cechują się lepszą korelacją z teoretyczną krzywą spektralną V(λ) oraz znacznie poszerzonym zakresem pomiaru, sięgającym 999 900 cd/m2 (CS-150) i 9 999 000 cd/m2 (CS-160).


Urządzenia CS-150 i CS-160 są wyposażone w te same, przyjazne użytkownikowi elementy co popularny kolorymetr CS-100A:

 • Jednoobiektywowa optyka (SLR) oraz pistoletowy uchwyt pozwalają operatorowi na precyzyjną kontrolę. Dzięki temu w wyświetlaczu zawsze widoczny jest dokładnie ten obszar, który ma zostać zmierzony, nawet przy bardzo dużych zbliżeniach.
 • Zmierzona wartość luminancji jest wyświetlana na wizjerze, natomiast pełne dane pomiarowe są pokazane na dużym zewnętrznym monitorze czarno-białym.
 • Układ optyczny jest w zasadzie całkowicie wolny od efektu flary, eliminując w ten sposób wpływ światła spoza obszaru mierzonego.
 • Pomiary można przeprowadzać już na obszarach o średnicy zaledwie 0,4 mm (CS-160) dzięki zastosowaniu opcjonalnych obiektywów zbliżeniowych (więcej informacji na temat obszarów pomiaru znajduje się w tabeli specyfikacji urządzenia).

 

Główne zastosowania

 • Pomiary chromatyczności i luminancji diod LED i innych małych źródeł światła.
 • Pomiary chromatyczności i luminancji lamp wolframowych i jarzeniowych.
 • Pomiary barw świeżo malowanych ścian i innych powierzchni, których nie można dotykać.
 • Pomiary barw powierzchni o złożonych kształtach i innych obiektów, których nie można dotykać ze względów higienicznych.
 • Pomiary chromatyczności i luminancji sygnalizacji kolejowej, drogowej i lotniczej.
 • Pomiary chromatyczności i luminancji kolorowych ekranów i monitorów.
 • Pomiary luminancji ekranów czarno-białych.
 • Pomiary chromatyczności i luminancji projektorów i rzutników.