Konica Minolta

Europe

Wstęp

Fotometr/kolorymetr LumiCam1300

Mono, Color i Advanced: trzy modele LumiCam 1300 do błyskawicznej analizy 2D rozkładów luminancji i barw w wyświetlaczach i elementach kontrolnych pojazdów.

Wstęp

Wyświetlacze w pojazdach stają się coraz bardziej skomplikowane, gdyż nowoczesne źródła światła otwierają projektantom zupełnie nowe możliwości. Kompaktowe modele LumiCam 1300 firmy Instrument Systems zoptymalizowano tak, aby użytkownicy mogli za ich pomocą szybko i łatwo dokonywać pomiarów wyświetlaczy i elementów kontrolnych obecnych przede wszystkim w pojazdach.

Aparaty pomiarowe natychmiast określają rozkład luminancji i barw na płaskich panelach i wielofunkcyjnych wyświetlaczach. Nawet najbardziej złożone obrazy można analizować i wizualizować za pomocą narzędzi i modułów rozszerzających oprogramowania LumiCam.

LumiCam 1300 Mono 
Niezawodne i precyzyjne pomiary luminancji.

LumiCam 1300 Color
Wersja z czterobarwnymi filtrami gwarantująca wysoce precyzyjne wyniki pomiarów luminancji i barw, dostosowane do krzywej czułości oka w przemyśle motoryzacyjnym.

LumiCam 1300 Advanced
Innowacyjna technologia z zastosowaniem 6 filtrów gwarantuje doskonałą precyzję pomiaru barw, szczególnie przy wąskopasmowych źródłach światła.

Główne obszary zastosowań
Za pomocą fotometru/kolorymetru LumiCam 1300 i oprogramowania LumiCam można wykonywać analizy wszelkiego rodzaju wyświetlaczy w samochodach. Zaliczamy tu zarówno tablice rozdzielcze i nowoczesne, płaskie panele wyświetlające urządzeń do nawigacji, jak i najmniejsze wyświetlacze symboli. Kolejny obszar zastosowań to wymagające analizy dokonywane w ramach działań badawczo-rozwojowych i w systemach zapewniania jakości oświetlenia zewnętrznego.