Konica Minolta

Europe

Wstęp

LumiCol 1900

Nowoopracowany kolorymetr obrazujący LumiCol 1900 z wbudowanym urządzeniem CA-310 do dokonywania szybkiej i precyzyjnej oceny właściwości płaskich wyświetlaczy panelowych w procesie produkcyjnym.

Wstęp

Użytkownicy nowoczesnej elektroniki, produkowanej zarówno w technologii LCD jak i OLED, oczekują doznań wizualnych z idealnie jednorodnymi i autentycznymi kolorami. Stawia to wysokie wymagania przed przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi do prób jakościowych w procesie produkcyjnym, które muszą być pozbawione zakłóceń jednorodności i efektów takich jak migotanie czy Mura.

Firmy Instrument Systems i Konica Minolta stworzyły LumiCol 1900, urządzenie łączące w sobie dwa przyrządy, przeznaczone do testowania wyświetlaczy i dokonywania regulacji w środowiskach produkcyjnych. LumiCol 1900 stanowi połączenie kolorymetru punktowego CA-310 Konica Minolta pełniącego funkcję przyrządu wzorcowego z nowoczesnym systemem pozyskiwania obrazów 2D z czujnikiem RGB CMOS.

Kolorymetr punktowy CA-310 mierzy wartości luminancji i barw w punkcie znajdującym się w centrum pola widzenia aparatu. Wartości te są następnie wykorzystywane do korekcji poszczególnych pikseli obrazu 2D uzyskanego w tym samym czasie z aparatu.

W ten sposób LumiCol 1900 umożliwia szybką i precyzyjną ocenę właściwości całego obszaru wyświetlania wykonywaną w ramach jednego procesu. Oprogramowanie LumiSuite opracowane specjalnie dla urządzenia przez Instrument Systems można zintegrować z dowolną linią produkcyjną za pomocą narzędzi konstrukcji oprogramowania SKD (software development kit). W zastosowaniach laboratoryjnych urządzenie jest obsługiwane za pomocą nowego, przyjaznego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) zawierającego wiele narzędzi analitycznych.

Główne obszary zastosowań
LumiCol 1900 jest doskonałym rozwiązaniem do kontroli jakości w środowiskach produkcyjnych, gdzie priorytetami są prędkość, wysoki stopień precyzji i ekonomiczność.