Konica Minolta

Europe

Wstęp

Kolorymetr CL-200A

Poręczny, lekki i łatwy w obsłudze kolorymetr do pomiaru oświetlenia dowolnego rodzaju, w tym jarzeniowego i LED. Wyniki pomiarów mogą być wyświetlane na różne sposoby, stosownie do potrzeb.

Wstęp

Doskonałe rozwiązanie dla pomiaru barwy i natężenia oświetlenia

Kolorymetr CL-200A to niewielki i lekki, ręczny instrument do pomiaru barwy i natężenia oświetlenia źródłami światła dowolnego rodzaju, także lampami jarzeniowymi i LED. Wyniki pomiaru wyświetlane są jako wartości trójchromatyczne, natężenie oświetlenia, chromatyczność, dominująca długość fali, czystość wzbudzenia, najbliższa temperatura barwowa oraz jako wartości różnicowe względem wzorca.

Dołączone oprogramowanie CL-S10w oferuje dodatkowe użyteczne funkcje, takie jak ranking (sortowanie) diod LED według temperatury barwowej, pomiar wielopunktowy, kalibracja użytkownika.

 

Główne zastosowania

  • Kontrola natężenia oświetlenia, chromatyczności i temperatury barwowej źródeł światła
  • Projektowanie, kontrola i serwis tablicowych wyświetlaczy LED
  • Badanie przestrzennego rozkładu światła modułów oświetleniowych LED
  • Kontrola jakości i sortowanie diod LED
  • Badanie przestrzennego rozkładu światła opraw oświetleniowych
  • Badania nad oświetleniem wnętrz i elewacji budynków
  • Regulacja równomierności oświetlenia oraz tworzenie efektów świetlnych
  • Kontrola stabilności oświetlenia w komorach świetlnych
  • Badania i kontrola systemów projekcyjnych
  • Badania środowiska dla eksperymentów psychologicznych