Konica Minolta

Europe

Specyfikacja

Spektrofotometr oświetlenia CL-500A

Ręczny spektrofotometr do pomiaru widma, współczynnika oddawania barw CRI i wielu innych parametrów, idealny do kontroli diod LED i jarzeniówek

Specyfikacja

Specyfikacja CL-500A

Model

Spektrofotometr oświetlenia CL-500A

Klasa dokładności

Spełnia wymogi norm Class AA JIS C 1609-1: 2006 "Illuminancemeters Part 1: General measuring instruments"*1 oraz DIN 5032 Part 7 Class B

Zakres widmowy

Od 360 do 780 nm

Wyjściowa rozdzielczość widmowa

1 nm

Szerokość połówkowa

Około 10 nm

Dokładność długości fali

±0,3 nm (mediana dla długości fali 435,8 nm, 546,1 nm i 585,3 nm*2, według normy JIS Z 8724)*3

Zakres pomiarowy

Od 0,1 do 100 000 lx (do pomiaru chromatyczności wymagane co najmniej 5 lx)

Dokładność *4,5 (dla iluminantu A)

Ev (Natężenie oświetlenia): ±2% ±1 cyfra wyświetlanej wartości

xy: ±0,0015 (od 10 do 100.000 lx)

xy: ±0,002 (od 5 do 10 lx)

Powtarzalność (2σ, dla iluminantu A)

Ev: 0,5%+1 cyfra

xy: 0,0005 (od 500 do 100.000 lx)

xy: 0,001 (od 100 do 500 lx)

xy: 0,002 (od 30 do 100 lx)

xy: 0,004 (od 5 do 30 lx)

Błąd czułości widmowej (f1')

W granicach 1,5% widmowej czułości oka V(λ)

Błąd korekcji kosinusowej (f2)

Ev: w granicach 3%

Dryft temperaturowy (fT)

Ev: ±3% wyświetlanej wartości; xy: ±0,003

Dryft wilgotnościowy (fH)

Ev: ±3% wyświetlanej wartości; xy: ±0,003

Czas pomiaru

Tryb Super Fast: ok. 0,2 s (w połączeniu z komputerem); tryb Fast: ok. 0,5 s; tryb Slow: ok. 2,5 s; Tryb automatycznego czasu naświetlania (wysokiej dokładności): od ok. 0,5 do 27 s

Możliwe do wyświetlenia dane

XYZ; X10Y10Z10; Evxy; Evu'v'; Ev; Dominująca długośc fali, Czystość wzbudzenia; Najbliższa temperatura barwowa, Δuv; Ogólny współczynnik oddawania barw (Ra); Specjalne współczynniki oddawania barw (Ri, i=1~15); Wykres widma; Długość fali maksimum widma; Δ (XYZ); Δ (X10Y10Z10); Δ (Evxy); Δ (Evu'v'); Klasyfikacja

Inne funkcje

Pojemność pamięci: 100 pomiarów; Funkcja kalibracji użytkownika (w połączeniu z komputerem); Pomiar ciągły (w połączeniu z komputerem); Automatyczne wyłączanie

Języki menu

Angielski, japoński, chiński (uproszczony)

Złącze

USB 2.0

Zasilanie

Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (Czas pracy po naładowaniu: ok. 6 godzin, dla nowego akumulatora); zasilacz sieciowy; zasilanie przez port USB

Zakres temperatury i wilgotności pracy

Od -10 do 40°C, wilgotność względna do 85% (w 35°C) bez skraplania

Zakres temperatury i wilgotności przechowywania

Od -10 do 45°C, wilgotność względna do 85% (w 35°C) bez skraplania

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

70 × 165 × 83 mm

Ciężar

350 g

*1 Dla rozdziału 7.6.3 ‘Response Time’, pomiary wykonano w trybie automatycznego czasu naświetlania.

*2 Dla długości fali 585,3 nm ocenę przeprowadzono przy zastępczej długości fali 587,5 nm.

*3 W standardowych warunkach testowych Konica Minolta (zmiana temperatury nie większa niż 2°C po kalibracji zera)

*4 Tryb automatycznego czasu naświetlania (wysokiej dokładności)

*5 Liniowe dla Ev (natężenia oświetlenia)

Specyfikacja oprogramowania do zarządzania danymi CL-S10w

Model

Dodatek do programu Excel®
(Excel® jest wymagany do użycia dodatku)

Środowisko pracy

Jedno z poniższych środowisk pracy musi być zainstalowane:

* Języki w nawiasach ( ) to wersje językowe systemu operacyjnego.
Windows® XP + Excel® 2003 (angielski, japoński lub uproszczony chiński)
Windows® 7 + Excel® 2010 32 bit (angielski, japoński lub uproszczony chiński)

* Więcej informacji o oprogramowaniu Windows®  i/lub Excel® można znaleźć w ich specyfikacjach.

Kompatybilne instrumenty

CL-500A, CL-200A, CL-200

Wszystkie podane tu informacje, wymiary i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.