Konica Minolta

Europe

Cechy

CL-70F miernik natężenia oświetlenia CRI

Kompaktowy, łatwy w użyciu przyrząd do pomiaru źródeł światła, w tym oświetlenia LED i EL. Wykonuje pomiary: współczynnika oddawania barwy (CRI - Color Rendering Index), charakterystyki widmowej z podaniem położenia piku, dominującej długości fali, wartości trójchromatycznych, chromatyczności, najbliższej temperatury barwowej, czystości wzbudzenia, natężenia oświetlenia i wartości różnicowych.

Cechy

Główne cechy CL-70F

  • Czujnik widmowy
  • Pomiar CRI
  • Kompaktowy, wygodny do transportu, zasilany bateriami.
  • Kolorowy ekran dotykowy

Przenośny miernik CL-70F przeznaczony jest do różnego typu zadań oświetleniowych, w tym projektowania oświetlenia i serwisu źródeł światła. Dostarczając informacji o widmie i współczynniku CRI zapewnia dostęp do nowatorskich funkcji pomiarów oświetlenia. Łączenie przyrządu z kablem synchronizacji lampy błyskowej umożliwia pomiary widmowe światła błyskowego, czyniąc z CL-70F doskonałe narzędzie do stosowania w profesjonalnej fotografii i branży rozrywkowej.

CL-70f display of measured CRI data

Pomiar CRI
Przyrząd CL-70F zapewnia łatwy dostęp do danych pomiaru CRI. Wyświetlacz pokazuje wartość Ra łącznie ze wszystkimi szczegółowymi wskaźnikami (R1 do R15) na prostym wykresie słupkowym. Szersze informacje dotyczące współczynnika oddawania barwy (CRI) dostępne są w naszym kompendium: The Language of Light.

Łatwy pomiar najbliższej temperatury barwowej (Tcp)
Przyrząd CL-70F może mierzyć najbliższą temperaturę barwową (Tcp) oraz (Δuv)- odchylenie punktu pomiarowego od krzywej temperatury barwowej ciała doskonale czarnego. Wartości (Tcp) i (Δuv) są często wykorzystywane do opisywania barwy źródeł światła. Temperatura barwowa światła jest zdefiniowana jako temperatura bezwzględna (w stopniach Kelvina), w której ciało doskonale czarne emituje światło o określonej barwie. Punkty o współrzędnych (xy) barwy światła emitowanego przez ciało doskonale czarne w różnych temperaturach, tworzą krzywą zwaną " locusem ciała doskonale czarnego".

Screen caputers of the CL-70f Chromatic Display, Spectral Information and measurement overview

Ze względu na fakt, iż barwa wielu źródeł światła nie leży bezpośrednio na" locusie ciała doskonale czarnego", do opisywania ich barwy wykorzystywana jest "najbliższa temperatura barwowa". Przy opisywaniu barwy światła oprócz „ najbliższej temperatury barwowej”  podaje się różnicę  Δuv. Więcej informacji o temperaturze barwowej można znaleźć w kompendium: Język światła The Language of Light.

Głowica z obrotowym receptorem
Głowica z obrotowym receptorem poprawia widoczność ekranu i komfort użytkowania przyrządu.

Rotating receptor head of the CL-70f
Sensor of the CL-70f

Łatwa regulacja zera bez nasadki receptora
Przesunąć pierścień na dyfuzorze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wykonać kalibrację Zera.

Dodatkowe funkcje dostępne w oprogramowani użytkowym CL-SU1w
Oprogramowanie pozwala modyfikować ustawienia przyrządu, przechowywać i grupować dane, dokonywać głębszych analiz danych pomiarowych.

Screenshot of data in CL-SU1w showing colour Space, CRI and Spectral Information