Konica Minolta

Europe

Mierniki luminancji

Produkty

LS-150 / LS-160

Nowa generacja ręcznych cyfrowych mierników luminancji do pomiaru źródeł światła oraz światła odbitego