Konica Minolta

Europe

Wstęp

Mierniki luminancji LS-150 / LS-160

Nowa generacja ręcznych cyfrowych mierników luminancji do pomiaru źródeł światła oraz światła odbitego. W urządzeniach tych zastosowano najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne poprzedniej generacji mierników wzbogacone o nowe funkcje, większą dokładność i zakres pomiaru.

Wstęp

Ręczny, precyzyjny miernik luminancji
Mierniki LS-150 i LS-160 są lekkimi, kompaktowymi, zasilanymi baterią narzędziami do pomiaru luminancji w szerokim zakresie warunków oświetleniowych. Będąc bezpośrednimi następcami mierników LS-100 i LS-110 oferują nowe funkcje i większe możliwości. Nowa generacja mierników zapewnia szerszy zakres pomiaru oraz lepszą korelację z V(λ) (teoretyczną krzywą luminancji fotopowej CIE).

Dla zapewnienia najdokładniejszego pomiaru luminancji, względna widmowa odpowiedź urządzenia pomiarowego powinna idealnie odpowiadać czułości ludzkiego oka dla widzenia dziennego (fotopowego) opisaną teoretyczną krzywą spektralną V(λ) przyjętą przez CIE (Międzynarodową Komisję Oświetleniową). Oprócz poprawionej funkcjonalności, mierniki LS-150/160 cechują się lepszą korelacją z teoretyczną krzywą spektralną V(λ) oraz znacznie poszerzonym zakresem pomiaru, sięgającym 999 900 cd/m2 (LS-150) i 9 999 000 cd/m2 (LS-160).


Urządzenia LS-150 i LS-160 są wyposażone w te same, przyjazne użytkownikowi elementy jak popularne mierniki LS-100 i LS-110:

 • Jednoobiektywowa optyka (SLR) oraz pistoletowy uchwyt pozwalają operatorowi na precyzyjną kontrolę. Dzięki temu w wyświetlaczu zawsze widoczny jest dokładnie ten obszar, który ma zostać zmierzony, nawet przy bardzo dużych zbliżeniach.
 • Zmierzona wartość luminancji jest wyświetlana na wizjerze oraz na dużym, zewnętrznym monitorze czarno-białym.
 • Układ optyczny jest w zasadzie całkowicie wolny od efektu flary, eliminując w ten sposób wpływ światła spoza obszaru mierzonego.
 • Pomiary można przeprowadzać już na obszarach o średnicy zaledwie 0,4 mm (LS-160) dzięki zastosowaniu opcjonalnych obiektywów zbliżeniowych (więcej informacji na temat obszarów pomiaru znajduje się w tabeli specyfikacji urządzenia).


Urządzenia pomiarowe nowej generacji łączą w sobie dokładność pomiaru z łatwością obsługi. Miernik LS-150 spełnia także kryteria dokładności Klasy B wg DIN 5032-7.

 

Główne zastosowania

 • Pomiar luminancji wyświetlaczy kineskopowych, diod LED i wyświetlaczy elektroluminescencyjnych.
 • Pomiar jasności dróg i tuneli.
 • Pomiar sygnałów świetlnych ruchu kolejowego.
 • Pomiar sygnałów świetlnych drogowych i lotniskowych.
 • Pomiar oświetlenia i neonów zewnętrznych.
 • Pomiar urządzeń i wyposażenia oświetleniowego.
 • Badania i pomiary.
 • Pomiar jasności urządzeń.