Konica Minolta

Europe

Cechy

Oprogramowanie do zarządzania danymi CS-S10w

Oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi, oferujące funkcje analizy i oceny przydatne w kontroli jakości oraz w pracach badawczych, współpracujące z urządzeniami CS-200, CS-100A, CS-2000 i CS-2000A

Cechy

Funkcje wspólne dla wersji Standard i Professional

Układy kolorymetryczne

Lvxy, Lvu'v', LvTuv
XYZ, dominująca długość fali

Tryby pomiaru

Tryb normalny
Tryb pomiaru koloru obiektów

Sterowanie instrumentem

Pomiar uśredniany
Pomiar seryjny z interwałem czasowym
Kalibracja uzytkownika

Zarządzanie danymi

Odczyt i zapis plików danych
Zarządzanie katalogami danych w pliku

Ocena danych

Ustawianie iluminantu / obserwatora
Wyświetlanie statystyki dla folderu
Ustawianie tolerancji skrzynkowej

Funkcje dostępne tylko w wersji Professional

Tryby pomiaru

Tryb kontrasu
Tryb RGB
Tryb RGB i kontrastu

Zarządzanie danymi

Tworzenie, zapis i ładowanie and szablonów (ustawiany rozkład i wygląd wykresów)
Rozmaite wykresy danych

Ocena danych

Pomiar wielopunktowy, ocena równomierności, contrast, definiowanie obszarów tolerancji w formie wielokątów

Inne

Tworzenie raportów o ustawianym wyglądzie