Konica Minolta

Europe

Cechy

Gloss Meter - Rhopoint FLEX 20-S

Rozwiązanie dla maksymalnej dokładności i rozdzielczości pomiaru połysku w trudnych zastosowaniach.

Cechy

Zaawansowane cechy – dla SZYBKICH i łatwych pomiarów

  • Małe głowice pomiarowe dla niewielkich lub zakrzywionych powierzchni
  • Wyrazisty, koloraowy ekran z funkcją automatycznego obracania
  • Wbudowane funkcje statystyczne i wyświetlanie graficzne
  • Kopiowanie danych do komputera kablem USB bez konieczności instalacji oprogramowania
  • Zapis partii pomiarowych o samodzielnie definiowanych nazwach
  • Komunikacja Bluetooth
  • Pomiar wszystkich parametrów przez naciśnięcie jednego przycisku
  • Krótki czas pomiaru, <2 s
  • Szybki, jednoczesny pomiar wszystkich parametrów

  Rhopoint IQ FLEX mierzy

  Połysk • Zmętnienie • Wyrazistość obrazu • Rspec • Profile goniofotometryczne

   

  POŁYSK
  Wartość połysku jest proporcjonalna do ilości światła odbitego od powierzchni pod wybranym kątem..
  Jednostka: GU

   

  RSPEC
  Szczytowa wartość połysku mierzona w bardzo wąskim kącie.
  Jednostka: GU

   

  ZMĘTNIENIE W ODBICIU
  To efekt optyczny „mlecznego“ odbicia obrazu spowodowany mikroskopijnymi teksturami powierzchni lub pozostałościami zanieczyszczeń na powierzchni.
  Jednostka: LogHU

   

  WYRAZISTOŚĆ OBRAZU
  Miara jakości odwzorowania obrazu obserwowanego w odbiciu od powierzchni o wysokim połysku.
  Zakres pomiarowy: 0-100, 100 oznacza idealnie gładką powierzchnię.

   

  PROFIL GONIOFOTOMETRYCZNY
  Instrument wyświetla wykres rozkładu reflektanci w zakresie kąta odbicia 17-23°. Przebieg krzywej opisuje jak wiązka światła oddziałuje z powierzchnią próbki.
  Wąski pik z maksimum zgodnym z kątem oświetlenia 20° jest charakterystyczny dla gładkich powierzchni o wysokim połysku.

  Wyświetlany profil goniofotometryczny charakteryzuje kątowy rozkład odbicia światła
  Wykresy wyświetlane dla serii pomiarów pomagają w wykryciu trendu w kolejnych partiach produkcyjnych

  Różne tekstury i wady powierzchni, zależnie od ich rozmiaru i częstotliwości, można zidentyfikować za pomocą charakterystycznych cech profilu goniofotometrycznego. Pełne dane pomiarowe można kopiować do komputera dla dalszej analizy, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

  Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Rhopoint Instruments Ltd.