Konica Minolta

Europe

Cechy

Rhopoint IQ-S – połyskomierz z wąskim polem tolerancji

Trigloss 20/60/85° wersja IQ z wąskim polem tolerancji dla maksymalnej dokładności i rozdzielczości we wszystkich zastosowaniach związanych z połyskiem.

Cechy

Połyskomierz Rhopoint IQ-S mierzy: 
połysk 20/60/85° • zamglenie • wyrazistość obrazu • Rspec • krzywe goniofotometryczne

POŁYSK
Pomiar proporcjonalny do ilości światła odbijanego od powierzchni.Geometria: W celu zapewnienia najlepszych rezultatów geometrię pomiaru należy wybrać na podstawie współczynnika odbicia materiału. Wykończenie matowe 85°, średni połysk 60°, wysoki połysk i wykończenie metaliczne 20°.Jednostka pomiarowa: GU

RSPECS
zczytowa wartość połysku w bardzo wąskim kącie.Zastosowanie – parametr RSPEC jest bardzo wrażliwy na drobne zmiany tekstury. Wykorzystuje się go do określania subtelnych różnic gładkości powierzchni.Jednostka pomiarowa: GU

ZAMGLENIE W ŚWIETLE ODBITYM
Efekt optyczny spowodowany mikrostrukturami lub osadem na powierzchni.Widoczne symptomy: na powierzchniach o wysokim połysku, próbkach metalicznych i lustrach wokół odbić bardzo intensywnych źródeł światła widać mleczną powłokę, brak kontrastu odbicia, efekt halo i wzory.Przyczyny: słabe rozproszenie, niezgodność surowca, migracja addytywna, jakość samochodu, warunki schnięcia piecowego/suszenia/wędzenia, ślady po polerowaniu, drobne zarysowania, starzenie się powłoki, zanieczyszczenia/osady na powierzchni.Jednostka pomiarowa: LogHU

WYRAZISTOŚĆ OBRAZU
Parametr określający, jak wyraźnie odbity obraz będzie widoczny na powierzchni odbijającej.Oznaki słabego odwzorowania obrazu (DOI): skórka pomarańczowa, ślady pędzla, falistość lub inne struktury widoczne na powierzchni, zniekształcenie odbitego obrazu.Przyczyny: wadliwe nałożenie powłoki, niewłaściwy przepływ warstewkowy, zbyt wysoka lub zbyt niska lepkość powłoki, osiadanie lub przepływ powłoki przed utwardzeniem, nieodpowiedni rozmiar lub rozkład cząstek, przetrysk, nieodpowiedni czas wypływu lub czas między nałożeniem kolejnych warstw, zgodność pomiędzy warstwami, nieodpowiedni czas utwardzania i temperatura utwardzania.Skala pomiarowa: 0-100, gdzie 100 oznacza powierzchnię doskonale gładką.

JAKOŚĆ OBRAZU ODBITEGO (RIQ)
Podobnie jak DOI, parametr RIQ określa jakość powierzchni pod względem widoczności obrazu odbitego.W przeciwieństwie do DOI, RIQ korzysta z dużo większej rozdzielczości, co przekłada się na dużo lepszą korelację względem postrzegania przez oko ludzkie. Cecha ta jest niezmiernie ważna w przypadku powierzchni wysokiej jakości, np. lakierów samochodowych.Skala pomiarowa: 0-100, gdzie 100 oznacza powierzchnię doskonale gładką.

PROFIL GONIOFOTOMETRYCZNY
Urządzenie wyświetla profile współczynnika odbicia powierzchni w zakresie 17-23° (większy zakres przy zastosowaniu oprogramowania). Kształt krzywej określa sposób, w jaki światło zachowało się w kontakcie z powierzchnią.Krzywe o ostrych krawędziach zbliżone do kierunku zwierciadła oznaczają gładkie powierzchnie o silnych właściwościach odblaskowych. 

IQs Gloss measurement at 20 degrees

Wyświetlany profil goniofotometryczny pokazuje dystrybucję odbitego światła.

Różne tekstury i zniekształcenia tworzą profile o możliwych do określenia kształtach, w zależności
od ich rozmiaru i częstotliwości. Pełne dane goniofotometryczne można przesłać do komputera w celu przeprowadzenia dalszej analizy i porównań, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania.

IQs display captures including 3 angle gloss, graph and pass/fail assessments PL