Konica Minolta

Europe

Cechy

RHOPOINT TAMS™

Rhopoint TAMS™ (Total Appearance Measurement System)
Poszczególne nowo zdefiniowane wartości kontrastu, ostrości, falistości oraz rozmiaru dominującej struktury w pełni opisują wizualną percepcję.

Cechy

Postępuj właściwie prosto ze źródła

Aby ocenić przydatność surowców, zoptymalizować poszczególne procesy i stworzyć pełny obraz tego, jak jakość produktu końcowego wpływa na każdym etapie malowania, potrzebne są dane analityczne, które pozwolą zrozumieć, jak każdy proces malowania wypełnia, wygładza i maskuje chropowatość materiału bazowego, takiego jak stal czy aluminium.

System Rhopoint TAMS™ wykorzystuje fazową deflektometrię pomiarową (PMD) jako jedną z technologii pomiarowych i zapewnia zgodne z normą ISO 16610 wysokorozdzielcze trójwymiarowe mapy wysokościowe surowców i wszystkich powierzchni w procesie lakierowania w czasie krótszym niż pięć sekund.

Pomiary wykonywane są zgodnie z normą DIN EN ISO 4287 (jak Ra) lub DIN EN ISO 25178 dla powierzchniowych informacji topograficznych (jak Sa).

Analiza dwóch powierzchni z filtrem pasmowym
za pomocą dołączonego oprogramowania Optimap Reader.

Wszystko pod kontrolą - na wszystkich etapach pośrednich

Etap pośredni produkcji E-coating (znany także jako malowanie elektroforetyczne, powlekanie elektroforetyczne, malowanie elektrolityczne itp.) jest procesem high-tech, który ma ogromny wpływ na jakość końcową i dlatego wymaga tak samo dokładnej kontroli, jak każdy inny etap produkcji.

Kontrola powłoki E-coat za pomocą Rhopoint TAMSTM i jego zaawansowanych parametrów jakościowych, np. zgodnych z ISO GPS wskaźników chropowatości topograficznej, takich jak Sa, daje pełny przegląd dokumentacji procesu malowania. Efektem tego jest nie tylko lepsza jakość końcowa, ale również niższe koszty jednostkowe.

Ale nie tylko istotne wskaźniki topograficzne mogą być analizowane. Jeśli chcesz zachować prostotę, RhopointTM umożliwia łatwą dokumentację i raportowanie przy użyciu indeksów jakości Rhopoint, aby ocenić ogólną jakość powłoki E-coat.

Pomiar lakieru bezbarwnego - oceń postrzeganą jakość tak jak Twój klient

Aby uzyskać maksymalny efekt wizualny, wykończenie lakieru samochodowego musi natychmiast wywołać u klienta atrakcyjne wrażenia wizualne. Ulepszona korelacja z percepcją wizualną i jej łatwo komunikowanymi parametrami daje Rhopoint TAMS™ przewagę nad obecnie stosowanymi metodami.

Pomiary lakieru bezbarwnego są wykonywane przez Rhopoint TAMS™ poprzez pomiar 2D obszaru powierzchni z ustalonej pozycji pomiarowej. Oprócz głównych parametrów powierzchni: kontrastu, ostrości, falistości i wielkości struktury dominującej, preferencje wizualne klientów mogą być oceniane za pomocą unikalnych wskaźników jakości i harmonii.

Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Rhopoint Instruments Ltd.