Konica Minolta

Europe

ColorScoutA+

ColourScoutA+

Stolik XY do automatycznego pomiaru wydruków testowych spektrodensytometrami FD-7 i FD-5. ColorScout A+ umożliwia wydajne pomiary drukowanych wzorców barwnych o wielu polach.

Contact