Konica Minolta

Europe

Chemikalia

Rozwiązania

Chemikalia

Rozmaite surowce i produkty chemiczne w formie proszków, granulatów, tabletek, włókien, past i cieczy wymagają różnych metod pomiaru barwy. Spotykane są substancje całkowicie kryjące, prześwitujące lub transparentne.

Szeroki wybór instrumentów i akcesoriów Konica Minolta zapewnia odpowiednie rozwiązanie pomiaru barwy dla każdego produktu. Ponadto umożliwia określanie koloru i innych cech optycznych za pomocą specyficznych skal przemysłowych: APHA, skala jodowa, skala Gardnera, skorelowana mętność, ASTM D1500, wskaźniki białości i zażółcenia.

Produkty odpowiednie dla przemysłu chemicznego:

Kolorymetry przenośne:
CR-400
CR-410

Spektrofotometry przenośne:
CM-700d
CM-600d
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Spektrofotometry stacjonarne:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-5

CR-5
CM-3700A

Oprogramowanie do kontroli jakości:
SpectraMagic NX
Colibri®

Wygląd i połysk:
Rhopoint IQ-S
Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

Komory świetlne:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets