Konica Minolta

Europe

Farmacja i kosmetyki

Rozwiązania

Farmacja i kosmetyki

W przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym wymagane są pomiary reflektancji proszków, tabletek i kremów, a także pomiary transmitancji cieczy. Dla specyficznych wymagań każdego produktu, Konica Minolta oferuje rozmaite rozwiązana i akcesoria, łącznie z oprogramowaniem do rutynowej kontroli jakości produkcji oraz do wspomagania badań w laboratorium.

Produkty odpowiednie dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego:

Kolorymetry przenośne:
CR-400
CR-410

Spektrofotometry przenośne:
CM-700d
CM-600d
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Spektrofotometry stacjonarne:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36dCM-5
CR-5
CM-3600A
CM-3610A
CM-3700A

Oprogramowanie do kontroli jakości:
SpectraMagic NX
Colibri®

Wygląd i połysk:
Rhopoint IQ-S
Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

Komory świetlne:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets