Konica Minolta

Europe

Farmacja i kosmetyki

Rozwiązania

Farmacja i kosmetyki

W przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym wymagane są pomiary reflektancji proszków, tabletek i kremów, a także pomiary transmitancji cieczy. Dla specyficznych wymagań każdego produktu, Konica Minolta oferuje rozmaite rozwiązana i akcesoria, łącznie z oprogramowaniem do rutynowej kontroli jakości produkcji oraz do wspomagania badań w laboratorium.

Produkty odpowiednie dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego:

Kolorymetry przenośne:
CR-400
CR-410

Spektrofotometry przenośne:
CM-700d
CM-600d
CM-2600d
CM-2500d

Spektrofotometry stacjonarne:
CM-5
CR-5
CM-3600A
CM-3610A
CM-3700A

Oprogramowanie do kontroli jakości:
SpectraMagic NX
Colibri®

Połyskomierze:
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ

Komory świetlne:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets