Konica Minolta

Europe

Papier

Rozwiązania

Papier

W przemyśle papierniczym instrumenty do pomiaru koloru i białości używane są do monitorowania procesu produkcyjnego, począwszy od świeżych surowców oraz materiałów z recyklingu, aż po gotowy papier.
Najczęściej stosowana jest geometria pomiaru d:0°wymagana przez normy ISO 2469 i 2470 albo geometria di:8° / de:8°. W wyznaczaniu białości, fluorescencji, odcienia i krycia papieru stosowanych jest wiele równań przeliczeniowych oraz specjalne metody kalibracji spektrofotometrów. Nowe spektrodensytometry Konica Minolta FD-5 iFD-7 pomimo innej geometrii pomiaru umożliwiają łatwe i szybkie pomiary parametrów optycznych papieru na linii produkcyjnej.

Produkty odpowiednie dla przemysłu papierniczego:

Spektrofotometry przenośne:
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Spektrodensytometry przenośne:
FD-7
FD-5

Spektrofotometry stacjonarne:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-3630A

CM-3700A

Wygląd i połysk:
Rhopoint iQ-S

Oprogramowanie do kontroli jakości
SpectraMagic NX