Konica Minolta

Europe

Plastiki

Rozwiązania

Plastiki

Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje branże producentów surowych polimerów, masterbaczy, mieszanek i regranulatów, a także przetwórców produkujących elementy plastikowe metodą wytłaczania, wtrysku itp. We wszystkich tych zastosowaniach kontrola i recepturowanie barw odgrywa bardzo istotną rolę.

Części z tworzyw sztucznych z kolei stosowane są w branży motoryzacyjnej, lotniczej, AGD, elektronicznej, telekomunikacyjnej, opakowaniowej i wielu innych, także korzystających z instrumentów Konica Minolta.

Oferujemy dla przemysłu tworzyw sztucznych szeroka gamę rozwiązań dla kontroli jakości i recepturowania barw. Dzięki rozmaitym akcesoriom można badać proszki, granulaty, pellety oraz gotowe wyroby, materiały kryjące, transparentne i prześwitujące.

Produkty odpowiednie dla przemysłu tworzyw sztucznych:

Spektrofotometry przenośne:
CM-700d
CM-600d
CM-26dG / CM-26d / CM-25d
CM-M6

Spektrofotometry stacjonarne:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-3700A

CM-5

Quality Oprogramowanie do kontroli jakości:
SpectraMagic NX
Colibri®

Oprogramowanie do recepturowania barw:
Colibri®

Wygląd i połysk:
Rhopoint IQ-S
Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

Komory świetlne:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets