Konica Minolta

Europe

Poligrafia

Rozwiązania

Poligrafia

Zapotrzebowanie na obiektywną kontrolę koloru produktów drukowanych stale wzrasta. Zarówno w tradycyjnych jak i cyfrowych technologiach poligraficznych w branży reklamowej i opakowaniowej, nowa seria spektrodensytometrów Konica Minolta FD oferuje dokładne i wiarygodne pomiary. Unikatowa, opatentowana technologia wirtualnego wzorca fluorescencyjnego zapewnia prawidłowe wyniki nawet na podłożach zawierających wybielacze optyczne i to przy dowolnych warunkach oświetlenia. Umożliwia to spełnienie wymagań normy ISO 13655 dla wszystkich trybów pomiaru, łącznie z kalibracją UV i odpowiednią geometrią pomiaru.

Wysoka dokładność spefktrodensytometrów FD jest też korzystna przy recepturowaniu farb drukarskich dla dowolnych kolorów.

Dla specjalnych zastosowań, takich jak opakowania z efektem metalicznym lub druk wielkoformatowy na strukturalnych powierzchniach, połączenie spektrofotometrów sferycznych i automatycznego stolika XY otwiera nowe możliwości zapewnienia doskonałej reprodukcji barw.

Produkty odpowiednie dla przemysłu poligraficznego:

Autoskanujący Spektrofotometr:
FD-9

Spektrodensytometry przenośne:
FD-7
FD-5

Spektrofotometry przenośne:
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Połyskomierze:
Rhopoint iQ-S

Rozwiązanie do automatyzacji pomiarów:
XY-stage CSA+

Komory świetlne:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets

Rozwiązania programowe
Colibri®