Konica Minolta

Europe

Oferta Serwisowa

Serwis

Oferta Serwisowa

Jakie korzyści niosą za sobą regularne przeglądy instrumentu pomiarowego?

Decydując się na urządzenie Konica Minolta, wybraliście Państwo najbardziej niezawodną i dokładną technologię pomiarową dostępną na współczesnym rynku. Precyzja i stabilność wszystkich mierników Konica Minolta jest w pełni gwarantowana. Jednakże dla zachowania optymalnej jakości, jak wszelkie zaawansowane instrumenty pracujące w rozmaitych warunkach, wymagają one regularnych i szczegółowych przeglądów oraz kalibracji.

 

PAKIETY W RAMACH KONTRAKTU SERWISOWEGO

Dla największej wygody użytkowników Konica Minolta oferuje kontrakty serwisowe na bardzo korzystnych warunkach, również dla tych klientów których codzienna praca z urządzeniem jest regulowanaprzez normy ISO9000. W przyszłości planujemy dokonywanie kalibracji niektórych urządzeń również na miejscu u klienta, dzięki czemu nie będzie potrzeby wypożyczania urządzeń zastępczych na czas wysyłki do serwisu.

 

Umowa o świadczenie usług w zakresie wzorcowania i przeglądów

Zakres umowy o świadczenie usług w zakresie wzorcowania i przeglądów:

 • Kontrola części pracujących i podzespołów (w tym wymiana lampy ksenonowej).
 • Pomiar, ustawianie i justowanie elementów elektrycznych, optycznych i mechanicznych.
 • Sporządzanie certyfikatu wzorcowania i przeglądu.

Umowa o świadczenie usług w zakresie napraw

Umowa o świadczenie usług w zakresie napraw może być zasadniczo zawarta tylko w połączeniu z umową o świadczenie usług w zakresie wzorcowania i przeglądów i obejmuje następujące dodatkowe usługi:

 • Bezpłatne usuwanie usterek
 • Bezpłatne zapewnienie części zamiennych
 • Bezpłatny montaż części niezbędnych do dokonania naprawy

Umowa o świadczenie usług w zakresie napraw nie obejmuje szkód spowodowanych: nieprawidłowym użytkowaniem, stosowaniem nieodpowiednich i/lub niedopuszczonych przez użytkownika części dodatkowych lub urządzeń zewnętrznych (np. komputerów, drukarek itp.), zamierzonym zniszczeniem, działaniem siły wyższej, uderzeniem pioruna i działaniem ognia. Nie przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia szkód spowodowanych uderzeniem, upadkiem lub działaniem wody.

Umowa o udostępnienie urządzenia zastępczego

Umowa o udostępnienie urządzenia zastępczego może być zawarta tylko w połączeniu z umową o świadczenie usług w zakresie wzorcowania.

Zleceniobiorca udostępnia zleceniodawcy na okres wykonywania prac określonych w pakiecie 1 urządzenie zastępcze o parametrach zgodnych z urządzeniem serwisowanym.

Umowa o wykonanie naprawy urządzeń stacjonarnych w siedzibie klienta

Umowa o wykonanie naprawy urządzeń stacjonarnych w siedzibie klienta może być zawarta tylko w połączeniu z umową o świadczenie usług w zakresie wzorcowania i obejmuje następujące usługi świadczone na miejscu u klienta:

 • Kontrola części pracujących i podzespołów (w tym wymiana lampy ksenonowej).
 • Pomiar, ustawianie i justowanie elementów elektrycznych, optycznych i mechanicznych.
 • Sporządzanie certyfikatu wzorcowania i przeglądu.
 • Bezpłatne usuwanie usterek
 • Bezpłatne zapewnienie części zamiennych
 • Bezpłatny montaż części niezbędnych do dokonania naprawy

*Pakiet dotyczy tylko urządzeń stacjonarnych i jest dostępny w Polsce.

Kto może serwisować urządzenia pomiarowe Konica Minolta?

Misją Konica Minolta jest nie tylko oferowanie najwyższej jakości sprzętu, ale także zapewnienie jego użytkownikom najwyższego poziomu obsługi i wsparcia po sprzedaży.

Pracownicy serwisu Konica Minolta są wysokiej klasy specjalistami w swojej dziedzinie i tylko oni dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi do napraw i kalibracji. Dzięki nim parametry twojego instrumentu mogą być stale utrzymywane na najwyższym poziomie, a nadmiernie zużyte części wymieniane, zapewniając bezawaryjną pracę. Tutaj znajdziesz adresy autoryzowanych serwisów Konica Minolta.