Konica Minolta

Europe

Begär en offert LumiCam 1300

LumiCam1300 fotometer / kolorimeter

Mono, färg och avancerad: Tre LumiCam 1300 modeller för momentan 2D analys av luminans och färgfördelningar på display och instrumentpaneler

Contact