Konica Minolta

Europe

Bil & Transport

Lösningar

Bil & Transport

De ständigt minskande integrationsnivåer i fordons-, flyg-och transportindustrin är en verklig utmaning för objektiv färghantering av produkter från hundratals leverantörer genom värdekedjan. Respektive är färgmätning genomfört för yttre och inre delar. Det breda utbudet av material som skall mätas, till exempel plast, färg, textil, läder, glas och metall, kräver lämpliga instrument i form av geometri och användbarhet.

Konica Minoltas breda utbud av produkter säkerställer rätt val för given tillämpning. Oavsett bärbar eller stationär, har Konica Minolta rätt lösning för dig.

Lämpliga produkter för Automotive och Transport Industrin: 

Portabla spektrofotometrar:
CM-25cG
CM-M6
CM-700d
CM-600d
CM-2600d
CM-2500d
CM-512m3A

Bänk spektrofotometrar:
CM-3700A
CM-3600A
CM-3610A

Kvalitetskontrol Mjukvara:
SpectraMagic NX
Colibri®

Glansmätare:
Rhopoint TAMS™
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ

Automotive Display Measurement:
Radiant ProMetric I-Series
Radiant ProMetric Y-Series

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets