Konica Minolta

Europe

Byggnadsmaterial

Lösningar

Byggnadsmaterial

Byggmaterial som betong, lim, fogmassa, kakel, ytterväggar, tak och glas finns från fast till pulver, granulat och pasta. De sträcker sig från helt opaka till helt transparenta och därmed kräver olika sätt som skall mätas.

Konica Minoltas breda utbud av produkter gör det möjligt att välja det instrument som perfekt matchar dessa krav, antingen som portabla kolorimetrar eller spektrofotometer eller som bänkbaserade instrument som kan mäta i reflektion och transmission.

Lämpliga produkter för Färg & Lack Industrin:

Portabla kolorimetrar:
CR-400
CR-410

Portabla spektrofotometrar:
CM-700d
CM-600d
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Bänk spektrofotometrar:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-5

CR-5
CM-3700A

Kvalitetskontrol mjukvara:
SpectraMagic NX
Uni Gloss 60A

Färgmatchnings mjukvara:
Colibri®

Glansmätare:
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ-S

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets