Konica Minolta

Europe

Färg & Lack

Lösningar

Färg & Lack

Färg & Lack Industin finns i dekorativa och industrifärger.

Konica Minolta erbjuder beprövade färgmätningssystem för färg-och beläggningsindustrin. Detta inkluderar dekorativt, industri-, fordons-och marinapplikationer.

Det omfattar allt från råvaror till färdiga produkter och då används Konica Minolta instrument och mjukvarulösninga i stor utsträckning i hela branschen för kvalitetskontroll och färgformulering antingen i laboratoriet eller i produktionen.

Lämpliga produkter för Färg & Lack Industrin:

Portabla spektrofotometrar:
CM-700d
CM-600d
CM-2600d
CM-2500d
CM-512m3A

Bänk spektrofotometrar:
CM-3700A
CM-3600A
CM-3610A
CM-5

Kvalitetskontroll mjukvara:
SpectraMagic NX
Colibri®

Färgmatchnings mjukvara:
Colibri®

Glansmätare:
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets