Konica Minolta

Europe

Grafisk

Lösningar

Grafisk Industri

Efterfrågan på objektiv färgkontroll för tryckta produkter ökar hela tiden. Är det traditionella tryckprocesser eller digitala tryckprocesser för reklam eller förpackning, kan den nya Konica Minolta FD serie spectrodensitometers erbjuda pålitliga och noggranna mätningar. Den unika patenterade virtuella Fluorescens Standard försäkrar noggranna mätningar även för substrat med optiska vitmedel för alla ljusförhållanden.  Alla mätningslägen ISO 13655 stöds Naturligtvis fullt ut. Detta inkluderar UV-kalibrering samt den nödvändiga geometrin.

Visst färgmatchningsansökningar spotcolours göra mycket vinst från FDS noggrannhet.

För speciella applikationer som mätningar av metalliska effekter i förpackningar eller strukturerade material i LFP applikationer kombinationen av sfär instrument och automatiserad XY-scenen ger nya möjligheter att försäkra exakta färger.

Lämpliga produkter för den grafiska branschen: 

Autoskannings spektrofotometer:
FD-9

Portabla Spectrodensitometrar:
FD-7
FD-5

Portabla Spektrofotometrar:
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Glansmätare:
Rhopoint iQ-S

XY-bord:
XY-stage CSA+

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets

Mjukvaror:
Colibri®