Konica Minolta

Europe

Kemikalier

Lösningar

Kemikalier

Kemiska produkter som t.ex. pulver, pellets, granulat, tabletter, fibrer, pastor och vätskor kräver olika mätmetod.  Det breda utbudet av Konica Minolta instrument ser till att du kommer att kunna mäta färg samt andra branschspecifika nyckeltal i reflektion och transmission, som t.ex. APHA, korrelerade Haze, Gardner Scale, ASTM D1500, gulhet, vithet i reflektion eller överföring.

Lämpliga produkter för den kemiska industrin:

Portabla Kolorimetrar
CR-400
CR-410

Portabla spektrofotometrar:
CM-700d
CM-600d
CM-2600d
CM-2500d

Bänk spektrofotometrar:
CM-5
CR-5
CM-3600A
CM-3610A
CM-3700A

Kvalitetskontrol mjukvara:
SpectraMagic NX
Colibri®

Glansmätare:
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets