Konica Minolta

Europe

Läkemedel

Lösningar

Läkemedel

I läkemedels Industrin används reflekterande färgmätning av pulver, tabletter, kapslar och dip lister samt färg på vätskor och lösningar. Beroende på dessa krav, erbjuder Konica Minolta olika lösningar och program som lämpar sig för kvalitetskontroll i produktionen eller rutin-och forskningsmätningar i laboratorium.

Lämpliga produkter för läkemedels industrin:

Portabla Kalori:
CR-400
CR-410

Portabla spektrofotometrar:
CM-700d
CM-600d
CM-2600d
CM-2500d

Bänk spektrofotometrar:
CM-5
CR-5
CM-3600A
CM-3610A
CM-3700A

Kvalitetskontroll mjukvara:
SpectraMagic NX
Colibri®

Glansmätare:
MultiGloss 268Plus
UniGloss 60Plus
Rhopoint iQ

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets