Konica Minolta

Europe

Läkemedel

Lösningar

Läkemedel

I läkemedels Industrin används reflekterande färgmätning av pulver, tabletter, kapslar och dip lister samt färg på vätskor och lösningar. Beroende på dessa krav, erbjuder Konica Minolta olika lösningar och program som lämpar sig för kvalitetskontroll i produktionen eller rutin-och forskningsmätningar i laboratorium.

Lämpliga produkter för läkemedels industrin:

Portabla Kalori:
CR-400
CR-410

Portabla spektrofotometrar:
CM-700d
CM-600d
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Bänk spektrofotometrar:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-5

CR-5
CM-3700A

Kvalitetskontroll mjukvara:
SpectraMagic NX
Colibri®

Glans & Appearance Mätning
Rhopoint IQ-S
Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

Ljusskåp:
LED Color Light Cabinets
Color View Light Cabinets