Konica Minolta

Europe

Massa & Papper

Lösningar

Massa & Papper

Inom massa-och pappersindustrin, används färgmätinstrument för att styra och övervaka tillverkningsprocessen från råmaterial och återvunnet material för vithet och färg på papper.  Mätgeometri d: 0° (enligt definitionen i ISO 2469 eller 2470) eller d: 8° används ofta.  Ett stort antal ekvationer används för att definiera pappers vithet, fluorescens, färgton, liksom opacitet.
Även om du använder en annan geometri, har den nya Spectrodensitometers FD-5 och FD-7 möjlighet till enkla och snabba mätningar av färg, vithet, ljushet och fluorescens utanför ett laboratorium.

Lämpliga produkter för Massa & Pappers industrin Portabla spektrofotometrar:

Portabla Spektrofotometrar:
CM-26dG / CM-26d / CM-25d

Portabla Spectrodensitometrar:
FD-7
FD-5

Bänk Spektrofotometrar:
CM-36dG
CM-36dGV
CM-36d
CM-3630A

CM-3700A

Glans & Appearance Mätning:
Rhopoint iQ-S

Kvalitetskontroll mjukvara:
SpectraMagic NX