Konica Minolta

Europe

Sensing affärsenhet

Om oss

Sensing affärsenhet

Bidrar till att höja kvaliteten och precisionen som är oumbärlig för olika branscher genom att erbjuda instrument med hög precision.

Härstammar från vår state-of-the-art optiska bildprocessteknik, Konica Minoltas mätinstrument bidrar till att förbättra kvalitetskontrollen och precisionen i en mängd olika branscher. Våra färganalysatorer för mätning av färg och ljusstyrka på displayer, och spektrofotometrar, kolorimetrar och andra instrument som används inom färghantering i många fabriker och som spelar en viktig roll i att stödja olika tillverkningsindustrier.

Inom det medicinska området är vår pulsoximeter (för mätning av syremättnad) väl att betrakta.

Vi håller på att integrera och etablera utländska försäljningsbolag för förstärkning av affärsinfrastrukturen. Genom att fortsätta att erbjuda lösningar som tillgodoser föränderliga behov ut i från vår kärna "teknik av ljus", kommer vi att möta utmaningarna i den nya eran.

Aktiv inom det industriella området där exakt färghantering är oumbärlig

Färghanteringen är viktigt i många delar av tillverkningsindustrin, bland annat fordons-, färg, plast, textilier, byggmaterial och mat, och kräver förmåga att mäta subtila färgskillnader som det mänskliga ögat inte kan urskilja exakt. Konica Minoltas spektrofotometrar och kolorimetrar som allmänt används vid kvalitetskontroll, forskning och utveckling, distribution och försäljning i dessa sektorer.

Vårt breda sortiment av beprövade produkter gör oss till marknadsledande.

Display färganalysatorer hjälper till med skärmprestanda och kvalitet i justering av vitbalans och kontrast genom att exakt mäta chroma, ljusstyrka och balans. Eftersom marknaden för bredbilds-TV (plasma , LCD) och LED- produkter (mobiltelefoner, digitalkameror navigationsutrustning) expanderar, ökar efterfrågan på display färganalysatorer. Konica Minoltas avancerade analysatorer är en stor del av denna växande marknad. Vi erbjuder även ett brett sortiment av andra produkter för att tillgodose behoven hos bildskärmsmarknaden med olika blandade format, bland annat en spektroradiometer för ljusstyrka och färgmätning och en 2D färganalysator för att mäta fördelningen av ljusstyrkan och färgstyrkan.

Medicinsk mätning

Minimala medicinska mätinstrument

Vi ger det medicinska området avancerade mätinstrument som medför liten eller ingen belastning på patienter. Dessa inkluderar en pulsoximeter, som kan upptäcka syremättnad i blodet helt enkelt genom att projicera ljus på den mänskliga kroppen, och en kompakt gulsot mätare som kan testa nyfödda barn för gulsot utan att ta blodprov.