Konica Minolta

Europe

Specifikationer

SpectraMagic™NX

QC mjukvara - Färgkvalitetskontroll som aldrig förr:

  • Mycket bra användarvänlighet
  • Mallar
  • Steg för steg navigations hjälp
  • Kundanpassade rapporter inklusive digitala bilder
  • Inkluderar "Exakt Color Communication" handledning

Specifikationer

Systemkrav

OS

Windows® 8.1 Professional 32-bit, 64-bit
Windows® 10 Professional 32-bit, 64-bit

(engelska, japanska, tyska, franska, spanska, italienska, traditionell och förenklad kinesiska, kinesiska och Hangul versioner)
OBS: Hårdvaran i datasystemet som används måste uppfylla eller överträffa de rekommenderade systemkraven för de kompatibla operativsystem som används eller enligt följande specifikationer!

CPU

Pentium® III 600 MHz eller högre (rekommenderas)

Minne

128 MB (256 MB rekommenderas)

Hårddisk

450 MB tillgängligt hårddiskutrymme (minst 400 MB ledigt utrymme krävs på systemenheten)

Display

Displayenhet kan visa minst minst 1024 × 768 dots/256 färger

Annat

DVD-ROM-enhet (behövs för installation);  en ledig USB-port för att skydda nyckeln;  en ledig port (serieport eller extra USB-port) för anslutning till instrumentet anslutes via kabel (eller USB-port för USB Bluetooth®-adaptern när du använder en USB Bluetooth®-adapter för att utföra kommunikation med CM-700d eller CM-600D via Bluetooth®);  Internet Explorer Ver.  5.01 eller senare

Kompatibla instrument

CM-25cG, CM-23d, CM-25d, CM-26d, CM-26dG, CM-5, CR-5, CM-512m3A, CM-600d, CM-700d, CM-2500c, CM-2300d, CM-2500d, CM-2600d, CM-3220, CM-3500d, CM-3600d/A, CM-3610d/A, CM-3630, CM-3700d/A, CR-400, CR-410, FD-5, FD-7, CM-36d, CM-36dG, CM-36dGV


Egenskaper
Professional Edition ENDAST

Färgkroppar

L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v* och deras färgskillnader;  Munsell (C, D65)

Index

WI (CIE 1982, ASTM E313-73, ASTM E313-96, Hunter, Berger, Taube, Stensby, Ganz), Tint (CIE 1982, ASTM E313-96, Ganz), YI (ASTM D1925-70, ASTM E313-73, ASTM E313-96, DIN6167), WB (ASTM E313-73), Standarddjup (ISO 105.A06), Vithet (TAPPI, ISO2470), Opacitet (ISO 2471, TAPPI T425 89% Vit platta), Haze (ASTM D1003-97)*, Densitet (Status (ISO 105.A04E), Färgning (ISO 105.A04E), Gråskala (ISO 105.A05), Styrka, Pseudo styrka, K / S styrka (Skenbar ΔE*ab, ΔL*, ΔC*, ΔH*, Δa*, b*, maximal absorption, total våglängd, användar våglängd) NC #, NC Grade

Först när mätningar är tagna med CM-5 ansluten:
Gardner, Jod Color Number, Hazen / APHA, Europeiska farmakopén, USA farmakopén

*Med vissa instrumenttyper, den lysande / ljusmottagande optiska systemet motsvarar inte definitionen av "Haze" ASTM D1003-97 förfarande B. Däremot utgör detta inget problem så länge som värdet används som ett relativt värde.

Kulördifferensekvation

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994)och varje del av ljushet, mättnad och nyans, ΔE00 (CIE DE2000) och varje del av lätthet, mättnad och nyans, ΔE99 (DIN99), AE (Hunter), CMC (I: c) och varje del av ljushet, mättnad och nyans, FMC-2, NBS 100, NBS 200, ΔEc (grad) (DIN 6175-2), ΔEp (grad) (DIN 6175-2) 

Observationsvinkel

2°, 10°

 Ljuskällor

A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50, ID50, ID65, Användar illuminant 1 till 3

Grafdisplayen

Spektral reflektans (transmittans) och dess skillnad, K/S och dess skillnad, Absorbans och dess skillnad, L*a*b*-absolutvärde, ΔL*a*b* (2D/3D färgskillnad fördelning, Ml), Hunter Lab absolut värde, Hunter ΔLab (färgskillnaden fördelning), xy kromaticitetsdiagrammet, trenddiagram och histogram för varje färgrymd och färgdifferensekvation, Pseudo färgskärm

Bildvisning

Länk mellan uppmätt värde och bilddata (JPEG-eller BMP-format), Införande av egna bilder

Instrumentkontroll

Mätning / kalibrering
Automatisk genomsnittlig mätning: 1 till 999 mätningar
Manuell genomsnittlig mätning: Standardavvikelse och medelvärde visas i färgrymd som valts under mätningen) Valfritt antal mätningar
Fjärrmätning (Exklusive CM-3000-serien)
Instrumentinställning
Uppladdning av data som lagras i instrumentet (Exklusive CM-3000-serien)
Listvy av data som lagras i instrumentet (Exklusive CM-3000-serien)

Likare

Registrering av flera Likarfärger (Automatisk färglikarurval), Manuell inmatning och registrering av kolorimetriska uppgifter genom att ange färgkropp, Likare kan dataöverföras till instrumentet (Exklusive CM-3000-serien)

Datalista

Listvyn och redigering av likare / uppmätta (ta bort, sortera, medelvärdes, kopiera och klistra in, sök fil)
Länk mellan JPEG-bilder, Visning av statistik värde och pass / fail-förhållande
Visuell bedömning resultat ingångsfunktion, Extra datainformation inmatning/notering-funktion

Externa I/O

Lagtning / spar datafiler i originalformat (Extension: mes) (Flera filer kan laddas.)
Likare / spar mallfiler i originalformat (Extension: mtp) (Flera filer kan laddas)
Spara data i textformat (CSV, TXT), sparande av data i XML-format, Kopia av noterade data till Urklipp

Hjälpfunktion

Navigation Display