Konica Minolta

Europe

Spektrofotometrar / Bänk modeller

Färgmätning

CM-3700A

Referens Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-3600A

Bänk Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-3610A

Vertikal bänk Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-3630

Spektrofotometer för Pappers Industrin
 

CM-5

Spektrofotometer med topp öppning för Reflektion & Transmission 

CR-5

Chroma Meter med topp öppning för Reflektion & Transmission