Konica Minolta

Europe

Spektrofotometrar / Bänk modeller

Färgmätning

CM-3700A

Referens Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-36dG

Världens första stationära spektrofotometer för kulör och glans. Horisontell- eller topöppning för reflektans -eller transmittansmätningar.

CM-36dGV

Världens första vertikala spektrofotometer för kulör och glans. Mäter reflektans eller transmittansmätningar.

CM-36d

Stationär prisvärd spektrofotometer för reflektansmätningar

CM-3600A

Bänk Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-3610A

Vertikal bänk Spektrofotometer för Reflektion & Transmission
 

CM-3630A

Spektrofotometer för Pappers Industrin
 

CM-5

Spektrofotometer med topp öppning för Reflektion & Transmission 

CR-5

Chroma Meter med topp öppning för Reflektion & Transmission